Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
акция - мн. акции.Ценна книга за внесен дял в капитала на акционерно дружество, която дава определени права на вносителя.
албум - мн. албуми, (два) албума.1. Книга с твърда подвързия за подреждане на снимки, марки и под.2. Книжно издание с репродукции.
алест - алеста, алесто, мн. алести.За кон - който е червеникав, възчервен.
алиби - само ед.Присъствие на друго място, от мястото на престъплението, което е доказателство за неучастие на заподозряното или обвиняемо...
аллах - У мохамеданите - бог.
алтън - мн. алтъни, (два) алтъна.1. Стара златна турска монета; жълтица.2. Прил. Златен.
алчен - алчна, алчно, мн. алчни.1. Който е ненаситен за богатство, за имане.2. Който е жаден за удоволлствия и наслади.// същ. алчност, ал...
амвон - мн. амвони, (два) амвона.Издигнато място в църква за проповед.
амеба - мн. амеби.Най-простото едноклетъчно животно с променлива форма на тялото.
ампер - мн. ампери, (два) ампера.Във физиката - единица за измерване на силата на елктрическия ток.
ампир - Архитектурен стил, възникнал в Франция през ХVIII -началото на XIX век, който подражава на антични образци.
анали - само мн.Исторически данни в хронологичен ред; летопис, хроника.
ангел - мн. ангели.1. В християнската религия - божи вестител, служител на бога, изобразяван като крилат юноша.2. Прен. Много добър, кротъ...
ангро - Остар. В търговията - продажба на едро, в цели количества.
анекс - мн. анекси, (два) анекса.Допълнение, добавка, приложение.
анион - мн. аниони, (два) аниона.В физиката - отрицателен йон, който при електролиза се натрупва на положителния електрод.
анкер - мн. анкери, (два) анкера.Скоба, която служи за закрепване на две машинни части или два строителни елемента.
анкър - мн. анкъри, (два) анкъра.Анкер.
анонс - мн. анонси, (два) анонса.Предложение, известие, съобщение.
анти- - представка.В състава на думи със значение против това или противоположно на това, което се назовава с мотивиращата дума.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: