Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ф
фигура - мн. фигури, ж. 1. Спец. В геометрията — заградена от непрекъсната линия плоскост, както и съвкупност от разположени в определен ре...
фигурален - фигурална, фигурално, мн. фигурални, прил. 1. Който е съставен от фигури. 2. Фигуративен. Фигурален израз. // нареч. фигурално. //...
фигурант - мн. фигуранти, м. 1. В театъра или в киното — участник в представление без текст, участник във фона; статист. Започна като фигуран...
фигурантка - мн. фигурантки, ж. Жена фигурант.
фигуративен - фигуративна, фигуративно, мн. фигуративни, прил. Иносказателен, преносен, образен. Фигуративно изказване. // нареч. фигуративно. /...
фигурен - фигурна, фигурно, мн. фигурни, прил. Фигурален (в 1 знач.). • Фигурно пързаляне. Спец. Вид спорт — танцуване с кънки върху лед, ка...
фигурирам - фигурираш, несв. и св. Намирам се, съществувам в нещо или някъде. И той фигурира сред участниците.
фигурист - мн. фигуристи, м. Спортист, състезател по фигурно пързаляне.
фигуристка - мн. фигуристки, ж. Жена фигурист.
фиданка - мн. фиданки, ж.1. Младо, обикн. плодно дръвче. Купих фиданка. 2. Страничен израстък от по-голямо дърво; издънка.
фиде - само ед. Сухи тестени пръчици, понякога навити на топка, които се използват в приготвянето на супи.
фиеста - мн. фиести, ж. Бурно и продължително празненство.
физик - мн. физици, м. Специалист по физика. Ядрен физик.
физика - само ед. 1. Спец. Наука, в която се изучават свойствата и строежът на материята, нейното движение и изменение, както и закономерно...
физиолог - мн. физиолози, м. Специалист по физиология.
физиологичен - физиологична, физиологично, мн. физиологични, прил. 1. Който се отнася до физиология. Физиологично наблюдение. 2. Естествен природ...
физиологически - физиологическа, физиологическо, мн. физиологически, прил. Физиологичен.
физиология - само ед. 1. Спец. Наука за функциите на живия организъм. 2. Съвкупност от жизнените процеси и законите, които управляват тяхното п...
физиономист - мн. физиономисти, м. Човек, който лесно запомня физиономии и бързо разпознава хората по тях. Съвършен физиономист.
физиономистка - мн. физиономистки, ж. Жена физиономист.
физиономия - мн. физиономии, ж. 1. Образ, външен вид, изражение на лице. Човешка физиономия. 2. Прен. Характерни особености на нещо; специфика....
физиотерапия - само ед. Използване на физическите средства (топлина, вода, електричество и др.) при профилактиката и лечението на отделни болести...
физически - физическа, физическо, мн. физически, прил. 1. Който се отнася към физика (в 1 знач.); физичен. Физически явления. 2. Който се отна...
физичка - мн. физички, ж. Жена физик.
физкултура - само ед. Усъвършенстване и укрепване на човешкото тяло чрез физически упражнения, гимнастика, спорт. // прил. физкултурен, физкулт...
физкултурник - мн. физкултурници, м. 1. Спортист. 2. Учител по физкултура. Физкултурникът ръководи сутрешната гимнастика.
физкултурничка - мн. физкултурнички, ж. Жена физкултурник.
фий - фият, фия, само ед., м. Вид фуражно растение от семейство бобови. // прил. фиев, фиева, фиево, мн. фиеви.
фикс - неизм. • Идея фикс/фикс-идея. Натрапчива мисъл. Неговата фикс-идея е да си купи "Мерцедес".
фиксаж - само ед. 1. Фиксиране. Правя фиксаж на прическата. 2. Спец. Специален разтвор от химикали за трайно закрепване на изображението въ...
фиксинг - само ед. Изкуствено задържане. • Фиксинг на валутата. Определен от банката курс на валутата за деня към чуждестранните валути.
фиксирам - фиксираш, несв. и св. 1. Какво. Закрепвам в определено устойчиво състояние. Фиксирам плакат. Фиксирам картина. 2. Какво. Определям...
фиктивен - фиктивна, фиктивно, мн. фиктивни, прил. Неистински, недействителен, мним. Фиктивен брак. Фиктивно приятелство. // нареч. фиктивно.
фикус - мн. фикуси, (два) фикуса, м. Декоративно вечнозелено растение с големи месести елипсовидни листа.
фикция - мн. фикции, ж. Нещо измислено; недействителност, нереалност, илюзия, измислица.
филантроп - мн. филантропи, м. Човек, който обича хората и им помага; човеколюбец.
филантропия - само ед. Любов към човека и към човечеството, изразявана и под формата на благотворителност. // прил. филантропичен, филантропична...
филателист - мн. филателисти, м. Човек, който се занимава с филателия.
филателистка - мн. филателистки, ж. Жена филателист.
филателия - само ед. Колекциониране и подреждане на марки, обикн. пощенски. // прил. филателен, филателна, филателно, мн. филателни. Филателна...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: