Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ф
фалцет - само ед. 1. Висок мъжки глас, променен по посока на женски или на детски. Неприятен фалцет. 2. Пеене с такъв глас. Пея е фалцет.
фалш - фалшът, фалша, само ед., м. 1. Лъжа, измама, престореност, лицемерие. Улавям фалш в гласа му. 2. Неточна интонация, невярно изпълн...
фалшив - фалшива, фалшиво, мн. фалшиви, прил. 1. Който не е истински; лъжлив. Фалшив паспорт. Фалшива тревога. 2. Който е изпълнен с престо...
фалшификат - мн. фалшификати, (два) фалшификата, м. Фалшиво изделие, произведение, документ и др.
фалшификатор - мн. фалшификатори, м. Човек, който прави фалшификати. Фалшификатор на пари. // прил. фалшификаторски, фалшификаторска, фалшификато...
фалшификаторка - мн. фалшификаторки, ж. Жена фалшификатор.
фалшификация - мн. фалшификации, ж. 1. Фалшифициране. Правя фалшификация. 2. Фалшификат. Великолепна фалшификация на Рубенс.
фалшифицирам - фалшифицираш, несв. и св.; какво. 1. Подправям, имитирам с цел да бъде прието за истинско. Фалшифицирам пари. 2. Прен. Съзнателно ...
фамилиарен - фамилиарна, фамилиарно, мн. фамилиарни, прил. 1. Който проявява по отношение на друг прекалена и нахална близост, интимност; безце...
фамилиарнича - фамилиарничиш, мин. св. фамилиарничих, мин. прич. фамилиарничил, несв.; с кого. Държа се фамилиарно.
фамилия - мн. фамилии, ж. 1. Семейство, род. Известна фамилия. 2. Родово име, което обикновено е трето поред; фамилно име. Съпругата приема ...
фамозен - фамозна, фамозно, мн. фамозни, прил. Който е известен поради изключителните си, понякога странни качества; забележителен, прослову...
фанатизирам - фанатизираш, несв. и св.; кого/какво. Правя да стане фанатик. Фанатизирам тълпата. — фанатизирам се. Ставам фанатик.
фанатизъм - само ед. Пълна преданост към собствените политически, религиозни и др. убеждения, съпроводена от ненавист към чуждата позиция.
фанатик - мн. фанатици, м. Човек, който проявява фанатизъм. Религиозен фанатик.
фанатичен - фанатична, фанатично, мн. фанатични, прил. 1. Който се отнася към фанатизъм. 2. Който е проява на фанатизъм; непримирим, неистов. ...
фанатически - фанатическа, фанатическо, мн. фанатически, прил. Фанатичен. // нареч. фанатически.
фанатичка - мн. фанатички, ж. Жена фанатик.
фанела - мн. фанели, ж. Фланела (в 3 знач.).
фантазирам - фантазираш, несв. и св. Измислям несъществуващи неща, представям си недействителни и нереални случки, събития (обикн. хубави); меч...
фантазия - мн. фантазии, ж. 1. Само ед. Способност на човека да вижда мислено събития, образи и др.; въображение. Имам богата фантазия. Разви...
фантазьор - мн. фантазьори, м. 1. Човек, който обича да фантазира; мечтател. 2. Прен. Човек, който не вижда или не иска да види реално нещата;...
фантазьорка - мн. фантазьорки, ж. Жена фантазьор.
фантасмагория - мн. фантасмагории, ж. 1. Причудливо фантастично видение. 2. Разг. Пренебр. Измислица, приумица, небивалица. Няма да слушам разни ф...
фантаст - мн. фантасти, м. Писател, автор на фантастика (във 2 знач.).
фантастика - само ед. 1. Недействителен, чуден, въображаем елемент в нещо. Разказите за извънземни са изпълнени с фантастика. 2. Художествени п...
фантастичен - фантастична, фантастично, мн. фантастични, прил. 1. Който е плод на фантазия; измислен, невероятен, недействителен. Фантастичен гр...
фантастка - мн. фантастки, ж. Жена фантаст.
фанте - мн. фантета, ср. 1. Жарг. Полицай. 2. Остар. Карта за игра вале.
фантом - мн. фантоми, (два) фантома, м. Призрак, привидение.
фанфара - мн. фанфари, ж. Меден духов музикален инструмент с форма на издължена тръба, с който се издават тържествени сигнали. // прил. фанф...
фар - фарът, фара, мн. фарове, (два) фара, м. 1. Силно осветително тяло в специална кула на брега на морето за подаване на сигнали към к...
фараон - мн. фараони, м. Истор. Държавен глава монарх в древен Египет. // прил. фараонов, фараонова, фараоново, мн. фараонови. Фараонов слу...
фарингит - само ед. Спец. Болезнено възпаление на фаринкса.
фаринкс - мн. фаринкси, (два) фаринкси, (два) фаринкса, м. Част от гърлото; глътка.
фарисей - фарисеят, фарисея, мн. фарисеи, м. 1. Истор. В древността — член на еврейска религиозна групировка с политически претенции, която ...
фарисейка - мн. фарисейки, ж. Жена фарисей (във 2 знач.).
фарисейство - само ед. Поведение на фарисей (във 2 знач.); лицемерство.
фарисейщина - само ед. Фарисейство.
фармаколог - мн. фармаколози, м. Специалист по фармакология.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: