Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ф
фелдшер - мн. фелдшери, м. Лице със средно специално или полувисше медицинско образование, което е помощник на лекар. // прил. фелдшерски, ф...
феминизация - само ед. Феминизиране.
феминизирам - феминизираш, несв. и св. 1. Какво. Увеличавам броя на жените в личния състав на специалност, организация и др. 2. Кого/ какво. При...
феминизъм - само ед. Движение за равноправие на жената. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични. // прил. феминист...
феминист - мн. феминисти, м. Привърженик на феминизма. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични.
феминистка - мн. феминистки, ж. Жена феминист.
фен - фенът, фена, мн. фенове, (два) фена, м. Запалянко, почитател, страстен поклонник. Феновете на "Бийтълс".
фенер - мн. фенери, (два) фенера, м. 1. Стъклена кутия, в която се поставя свещ или лампа, за да служи за осветление. 2. Електрическо прис...
фенерджия - мн. фенерджии, м. Истор. Човек, който се е грижил за уличното осветление в миналото, когато то се е състояло от фенери.
феникс - мн. феникси, (два) феникса, м. В митологията - птица, която се самозаражда, възкръсва от собствената си пепел.
феномен - мн. феномени, (два) феномена, м. 1. Явление. Този феномен е добре известен. 2. Необичайно, свръхестествено явление или същество съ...
феноменален - феноменална, феноменално, мн. феноменални, прил. Рядък, изключителен, свръхестествен. Феноменална памет. Феноменални явления. // н...
феодал - мн. феодали, м. Крупен земевладелец през феодализма. // прил. феодален, феодална, феодално, мн. феодални. Федално владение.
феодализъм - само ед. Спец. Обществен строй, който се основава върху едрата земеделска собственост и върху експлоатацията на труда на крепостни...
фередже - мн. фереджета, ср. Широко наметало у жените мюсюлманки, с което се покрива главата и част от лицето. Пребулена с фередже.
ферибот - мн. фериботи, (два) ферибота, м. Специален кораб с голяма платформа за превозване не само на пътници, но и на коли, влакове и др. ...
ферма - мн. ферми, ж. 1. Голямо частно земеделско стопанство върху собствена или арендна земя. Имам ферма. 2. Специализирано в отглежданет...
ферман - мн. фермани, (два) фермана, м. 1. Истор. Султански указ. 2. Прен. Разг. Дълъг писмен текст — урок, писмо, бележка и др. Какъв е то...
фермент - мн. ферменти, (два) фермента, м. Спец. Вещество, което се съдържа в живите клетки и участва във всички протичащи в тях химични про...
ферментация - мн. ферментации, ж. 1. Спец. Химически процес на разлагане на органичните вещества под влияние на ферменти. 2. Процес на кипене на...
ферментирам - ферментираш, несв. и св. Намирам се в процес на ферментация; кипя. Плодовият сок ферментира. // същ. ферментиране, ср.
фермер - мн. фермери, м. Стопанин на ферма. Млади фермери. // прил. фермерски, фермерска, фермерско, мн. фермерски. Фермерска земя.
фермерка - мн. фермерки, ж. Жена фермер.
фес - фесът, феса, мн. фесове, (два) феса, м. 1. Мюсюлманска шапка от червен вълнен плат с форма на пресечен конус и с пискюл в средата....
фестивал - мн. фестивали, м. 1. Преглед на постиженията в определен вид изкуство. Музикален фестивал. Фестивал на художествената самодейност....
фестон - мн. фестони, (два) фестона, м. 1. Украшение по края на дреха, покривка и др. с дъговидна форма. 2. Архитектурно, скулптурно и др. ...
фестонирам - фестонираш, несв. и св.; какво. Украсявам с фестон. // същ. фестониране, ср.
фетиш - мн. фетиши, (два) фетиша, м. 1. В суеверието на първобитните — предмет със свръхестествена сила. 2. Прен. Идол, кумир.
фетишизирам - фетишизираш, несв. и св.; какво. Правя да стане фетиш, възприемам като фетиш; обожествявам. Той фетишизира нейните дрехи. // същ. ...
фетишизъм - само ед. 1. Култ към неодушевени предмети. 2. Прен. Сляпо преклонение пред нещо.
фетишист - мн. фетишисти, м. Човек, който проявява фетишизъм. // прил. фетишистки, фетишистка, фетишистко, мн. фетишистки. Фетишистки навици.
фетишистка - мн. фетишистки, ж. Жена фетишист.
фехтовка - само ед. Вид спорт — състезание между двама, използващи рапира, сабя, шпага и под.
фехтовчик - мн. фехтовчици, м. Състезател по фехтовка.
фехтувам се - фехтуваш се, несв. Бия се с шпага, рапира и под. // същ. фехтуване, ср.
фехтувач - мн. фехтувачи, м. Фехтовчик.
фея - мн. феи, ж. В приказките — красиво и добро свръхестествено същество от женски пол.
фиаско - само ед. Пълен провал. Претърпявам фиаско.
фиба - мн. фиби, ж. Метална щипка за прикрепяне на коси, обикн. при правенето на прическа. Цветни фиби.
фибра - мн. фибри, ж. Мускулно или нервно влакно. Всяка нейна фибра трептеше.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: