Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ани - Намерени са 420 думи от търсенето
изгнаница - мн. изгнаници, ж. Жена изгнаник.
механизъм - мн. механизми, (два) механизъма, м. 1. Вътрешно устройство на машина или апарат; елементите, които ги задвижват. 2. Система от нор...
организъм - мн. организми, (два) организъма, м. 1. Живо тяло със съгласувано действащи органи. Растителен организъм. 2. Съвкупността от физиче...
съвещание - мн. съвещания, ср. Съвместно обсъждане на някакъв въпрос; заседание. След кратко съвещание решиха да продължат работата си.
съчетание - мн. съчетания, ср. 1. Съединение, цялост от няколко елемента. Красиво съчетание на тоновете. 2. В спорта — поредица от движения, и...
тъпканица - мн. тъпканици, ж. Разг. Блъсканица, навалица. Такава тъпканица беше в автобуса.
урбанизъм - урбанизмът, урбанизма, само ед., м. 1. Урбанизация. 2. Направление в литературата и изкуството, в което се описва животът в големи...
хуманизъм - само ед. 1. Идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към достойнството на човека. 2. Човечност, човеколюб...
колебание - мн. колебания, ср. 1. Нерешителност при вземане на решения, колебаене. Имам колебания от кои обувки да си купя. 2. Отклонение от с...
органичен - органична, органично, мн. органични, прил. 1. Който се отнася до жив организъм. Органичен произход. 2. Който се отнася до същностт...
отрицание - мн. отрицания, ср. 1. Само ед. Отричане. 2. Това, което е противоположност на друго нещо, което отрича. Смъртта е отрицание на жив...
очертание - мн. очертания, ср. Линията, която огражда, ограничава някакво тяло. Неясните очертания на планините.
обладание - само ед. Остар. 1. Притежание на нещо; собственост. 2. Самообладание. Той запази обладание.
ограничен - ограничена, ограничено, мн. ограничени, прил. 1. Който е с определени граници, с ограничения. 2. Прен. Незначителен, неголям. Огра...
окончание - мн. окончания, ср. 1. Завършек, край на нещо. Нервни окончания. 2. Спец. Завършек на дума или форма, който изразява граматически з...
изпитание - мн. изпитания, ср. 1. Трудност, която изисква издръжливост. Минавам през изпитания на волята. 2. Спец. Изпробване на техническите ...
изтезание - мн. изтезания, ср. Физическо или нравствено мъчение, малтретиране.
мачканица - само ед. Струпване на много хора на малко място.
механичен - механична, механично, мн. механични, прил. 1. Който се основава на механиката. 2. Който е машинизиран. 3. Прен. Който се извършва ...
мушканица - мн. мушканици, ж. Разг. Блъскане, мушкане.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: