Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ани - Намерени са 420 думи от търсенето
компания - мн. компании, ж. 1. Група от хора, прекарващи заедно времето си или общуващи заради общи интереси. В ресторанта имаше няколко комп...
описание - мн. описания, ср. 1. Описване. 2. Съчинение, в което се излагат качествата на предмет или лице. Направи точно описание на местност...
обещание - мн. обещания, ср. Доброволно задължение, обричане да се извърши нещо. Ще изпълня обещанието си.
огранича - ограничиш, мин. св. ограничих, мин. прич. ограничил, св. — вж. ограничавам.
органист - мн. органисти, м. Музикант, който свири на орган.
каканижа - каканижеш, мин. св. каканизах, мин. прич. каканизал, несв. 1. За кокошка — издавам провлечени звуци. 2. Пренебр. За човек — говоря...
кампания - мн. кампании, ж. Организирана стопанска, обществено-политическа или военна дейност с ясно определени цели и период на провеждане. ...
караница - мн. караници, ж. Разг. Кавга, свада. Всеки ден слушам караниците им.
лутаница - само ед. Дълго лутане.
маниачка - мн. маниачки, ж. Жена маниак.
манивела - мн. манивели, ж. Извит под ъгъл лост, който служи за ръчно първоначално привеждане в действие на двигател.
маниерен - маниерна, маниерно, мн. маниерни, прил. Неестествено изискан и внимателен; предвзет, изкуствен. // същ. маниерност, маниерността, ...
манифест - обикн. ед. 1. Тържествено писмено обръщение на върховната власт към населението. 2. Писмено възвание с програмен характер. Литерат...
механика - само ед. Спец. 1. Дял от физиката, който изучава движението на телата и причините за движението. 2. Отрасъл на техниката, който се...
название - мн. названия, ср. Словесно обозначение на предмети и явления; наименование.
нанизвам - нанизваш, несв. и нанижа, св.; какво. Правя наниз. Нанизах гъбите, за да съхнат.
настрани - нареч. — вж. настрана.
незнание - мн. незнания, ср. Липса на знание поради недоученост или неосведоменост. По незнание е пропуснал да дойде на срещата.
осезание - само ед. Възприемане на предметите чрез допир до тях.
отстрани - нареч. — вж. отстрана.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: