Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ани - Намерени са 420 думи от търсенето
предвещание - мн. предвещания, ср. Остар. Пред-вещаване, предсказание, поличба.
предписание - мн. предписания, ср. 1. Писмена заповед. 2. Лекарска препоръка, съвет към болен.
пристанищен - пристанищна, пристанищно, мн. пристанищни, прил. 1. Който има пристанище. Пристанищно селище. 2. Който се отнася до пристанище. Пр...
прокопсаник - мн. прокопсаници, м, Разг. Ирон. Непрокопсаник, безделник, нехранимайко.
романизирам - романизираш, несв. и св.; какво. Обработвам, пресътворявам под формата на роман. Романизирана биография.
романизация - само ед. Истор. Насаждане на римски бит и култура у покорените от Римската империя народи.
стопанисвам - стопанисваш, несв; какво. Поддържам своя или чужда собственост, грижа се за нея. Добре стопанисваш нивата си.
стилознание - само ед. Учебна дисциплина за изучаването на характерните особености на архитектурните или др. стилове.
тиранизирам - тиранизираш, несв. и св.; кого. Измъчвам, потискам, малтретирам. Тиранизирам подчинените си. Тиранизирам семейството си.
урбанизация - само ед. Миграция на населението от селата в градовете, обусловена от социално-икономически условия.
урбанизирам - урбанизираш, несв. и св. 1. Кого/ какво. Подлагам на урбанизация. 2. Какво. Благоустроявам, цивилизовам. — урбанизирам се. Цивилиз...
хуманитарен - хуманитарна, хуманитарно, мн. хуманитарни, прил. Който се отнася към човешкото общество, към човека и неговата култура. Хуманитарн...
акомпанимент - мн. акомпанименти.Музикален съпровод.
архивознание - само ед. Наука за архивите и работа с архивни документи.
аеромеханика - (по аеро- + механика)Дял от механиката, който изучава движението и равновесието на въздуха и другите газове и движението и равнове...
американизъм - (фр. americanisme по собств. America 'Америка')1. Език. Дума или израз, характерни за американския английски език.2. Аме...
всеуслишание - само ед.Всеослушание.
верноподаник - мн. верноподаници.Остар. Лице, предано на монарха.// прил. верноподанически.
всеослушание - само ед.• На всеослушание. Открито, пред всички. Заявявам на всеослушание.
вулканизатор - мн. вулканизатори, (два) вулканизатора, м.Уред за поправка, лепене на гумени изделия, обикн. автомобилни гуми.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: