Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ани - Намерени са 420 думи от търсенето
посланичество - мн. посланичества, ср. Група лица, които са изпратени някъде с държавна цел.
предпочитание - мн. предпочитания, ср. Одобрение чрез избор.
природознание - само ед. Наука, която изучава природата от всички аспекти; естествозна-ние.
разграничавам - разграничаваш, несв. и разгранича, св. 1. Какво. Поставям ясна граница между две територии; разделям. 2. Прен. Какво/ кого. Правя ...
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
разочарование - само ед. Чувство на неудовлетвореност, недоволство, предизвикано от несбъднати очаквания. Силно разочарование.
реорганизатор - мн. реорганизатори, м. Човек, който извършва реорганизация.
реорганизация - мн. реорганизации, ж. Повторно организиране; преустройство, преобразуване, обновяване.
реорганизирам - реорганизираш, несв. и св.; какво. Извършвам реорганизация; преустройвам, преобразувам, променям, обновявам. Реорганизираха дейнос...
самообладание - само ед. Способност на човек да владее чувствата си, да запазва спокойствие; хладнокръвие, сдържаност. Проявявам високо самооблада...
самопризнание - мн. самопризнания, ср. Признаване на собствена вина при престъпление пред съд или пред следовател. Правя пълни самопризнания.
себеотрицание - мн. себеотрицания, ср. 1. Отказване от лично щастие в името на възвишена цел в полза на други. 2. Смелост, храброст. Той прояви се...
чинопочитание - само ед. Остар. Учтиво отношение към по-старшите по чин.
бракосъчетание - само ед.Сключване на брак по установен граждански ред или чрез църковен обред.
дезорганизация - мн. дезорганизации, ж. Разстройство на организацията, нарушаване на реда или дисциплината.
дезорганизирам - дезорганизираш, несв. и св. Провеждам дезорганизация.
естествознание - само ед. Естествени, природни науки (за явленията и закономерностите в природата).
животоописание - мн. животоописания, ср. Животопис.
микроорганизъм - мн. микроорганизми, (два) микроорганизъма, м. Най-малък растителен или животински организъм, видим само с микроскоп.
съболезнование - мн. съболезнования, ср. Съчувствие при чужда скръб или страдание; състрадание. • Моите съболезнования. Етикетна формула, с която и...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: