Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ани - Намерени са 420 думи от търсенето
словосъчетание - мн. словосъчетания, ср. Спец. В граматиката — съчетание от две или повече пълнозначни думи, обединени граматически и по смисъл.
изкуствознание - само ед. Наука за изкуството.
книгохранилище - мн. книгохранилища, ср. Помещение към библиотека, в което са подредени книгите. Книгата не е в книгохранилището.
организационен - организационна, организационно, мн. организационни, прил. Който се отнася до организация, до подготовката и провеждането на нещо. ...
паникьосвам се - паникьосваш се, несв. и паникьосам се, св. Изпадам в паника.
преобразование - мн. преобразования, ср. Коренна промяна, преустройство, реформа.
старопланински - старопланинска, старопланинско, мн. старопланински, прил. Който се отнася до Стара планина. Старопланинска река. Старопланински во...
вероизповедание - мн. вероизповедания.Религия; принадлежност към дадена религия.
звукоподражание - мн. звукоподражания. ср. 1.Ha-подобяване на звуци от природата със звукове на речта. 2. Спец. Междуметие, чрез което се наподобява...
предохранителен - предохранителна, предохранително, мн. предохранителни, прил. Предпазен.
разграничителен - разграничителна, разграничително, мн. разграничителни, прил. Който е предназначен да направи разграничение. Разграничителни черти.
разпространител - разпространителят, разпространителя, мн. разпространители, м. Този, който разпространява нещо. Разпространител на книги.
реорганизаторка - мн. реорганизаторки, ж. Жена реорганизатор.
страхопочитание - само ед. Голямо уважение, респект, благоговение, което граничи със страх; почтителен страх. Гледам със страхопочитание.
бензинохранилище - мн. бензинохранилища.Съоръжение за съхраняване на бензин.
литературознание - само ед. Наука за художествената литература. Постиженията на нашето литературознание.
предзнаменование - мн. предзнаменования, ср. Признак, симптом, който предвещава нещо. Лошо предзнаменование.
разпространителка - мн. разпространителки, ж. Жена разпространител.
самопожертвование - мн. самопожертвования, ср. Саможертва.
самопожертвувание - мн. самопожертвувания, ср. Самопожертвование.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: