Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ани - Намерени са 420 думи от търсенето
вулканизирам - вулканизираш, несв. и св.; какво.1. Подлагам на вулканизация.2. Разг. Поправям, лепя гумени изделия с вулканизатор.
възпоменание - мн. възпоменания, ср.Възпоминание.// прил. възпоменателен, възпоменателна, възпоменателно, мн. възпоменателни.
възпоминание - мн. възпоминания, ср.Следа, запазена в паметта; спомен.// прил. възпоминателен, възпоминателна, възпоминателно, мн. възпоминателни...
вулканизация - (фр. vulcanisation)Хим. Обработка на суровия каучук в гума.// гл. вулканизирам.
галванизация - само ед. Спец.1. В техниката — покриване на повърхност с тънък пласт метал чрез електролиза.2. В медицината — лечебен метод чрез и...
галванизирам - галванизираш, несв. и св. Спец. Правя галванизация.
германизация - (по лат. germanus 'германски')Понемчване. // прил. германизирам.
германистика - (нем. Germanistik)Език. Дял от езикознанието, който изучава германските езици.
забранителен - забранителна, забранително, мн. забранителни, прил. Който забранява нещо. Забранителен пътен знак.
самосъзнание - само ед. Осъзнаване на собствената личност, на качествата и ролята и по отношение на обективния свят; съзнание.
съревнование - мн. съревнования, ср. Дейност, при която всеки участник се стреми да покаже подобри резултати; надпревара, състезание. Спортно сър...
машинознание - само ед. Научна дисциплина, изучаваща устройството и работата на различни машини.
музикознание - само ед. Дял от изкуствознанието, който изучава историята и теорията на музиката. Българско музикознание.
наименование - мн. наименования, ср. Название, име.
непослушание - мн. непослушания, ср. Нежелание да се слуша някого, непокорство. Проявявам непослушание.
крайграничен - крайгранична, крайгранично, мн. крайгранични, прил. Който се намира близо до границата. Крайгранично село.
маникюристка - мн. маникюристки, ж. Жена маникюрист.
манифестация - мн. манифестации, ж. 1. Масово улично шествие за изразяване на обществено-политически чувства. 2. Прен. Проява, израз на чувства, ...
манифестирам - манифестираш, несв. и св. 1. Участвам в манифестация (в 1 знач.) 2. Изразявам открито чувства, настроения, отношение.
нехранимайка - и нехранимайко, мн. нехранимайковци, м. Пренебр. Човек, който няма почтено занимание: безделник.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: