Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sht - Намерени са 773 думи от търсенето
овощен - овощна, овощно, мн. овощни, прил. 1. В който има овошки. Овощна градина. 2. Който ражда овощия. Ябълката е овощно дърво. 3. Който ...
овощия - само мн. Плодове, които се употребяват за храна — ябълки, круши, кайсии, сливи и др.
огнище - мн. огнища, ср. 1. Място, където се пали огън. Пламъкът на огнището осветяваше цялата стая. 2. Прен. Бащин дом, родна къща. 3. Пре...
капище - мн. капища, ср. Истор. През езическия период - храм или светилище.
мащеха - мн. мащехи, ж. 1. Несъщинска майка, съпруга на бащата по отношение на негови деца от предишен брак. 2. Прен. Този, който се отнася...
навуща - само мн. Истор. Правоъгълни парчета от дебел плат, с които се увиват краката от стъпалата до коленете.
нащрек - нареч. Напрегнато, с повишено внимание, в очакване на опасност. Сърната застана нащрек след тихото шумолене.
нищета - само ед. Бедност, сиромашия. Живее в нищета.
пасище - мн. пасища, ср. Място, определено за пасене на добитък.
пещера - мн. пещери, ж. Кухина в планината или под земята, която има вход. В пещерата беше тъмно и влажно.
плачещ - плачеща, плачещо, мн. плачещи, прил. Който плаче. • Плачеща върба. Вид върба, чиито клони са приведени към земята.
плащам - плащаш, несв. и платя, св. 1. На кого, за какво. Давам пари срещу нещо, което съм получил. Плащам на продавачката за книгите и изл...
площад - мн. площади, (два) площада, м. Голямо и равно незастроено място в селище, от което започват много улици. Градски площад.
пощада - само ед. Проява на състрадание, жалост, милост към някого, който по различни причини е зависим. Убивам без пощада.
пощадя - пощадиш, мин. св. пощадих, мин. прич. пощадил, св. — вж. пощадявам.
пращам - пращаш, несв. и пратя, св. 1. Кого. Карам да отиде някъде с определена цел. Пращам детето за хляб. 2. Какво. Чрез посредничество п...
пущина - мн. пущини, ж. Разг. Нещо, назовано с оценъчно укорно или ласкателно отношение. Де са тия пущини, очилата?
спущам - спущаш, несв. Спускам.
срещам - срещаш, несв. и срещна, св. 1. Кого/какво. Временно се събирам и после се разминавам с някого, който се движи в противоположна пос...
срещна - срещнеш, мин. св. срещнах, мин. прич. срещнал, св. — вж. срещам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: