Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sht - Намерени са 773 думи от търсенето
сещам се - сещаш се, несв. и сетя се, св. 1. Идва ми на ум, хрумва ми. 2. Спомням си. Сетих се, че имам книгата, която искаш. 3. Досещам се, ...
смущавам - смущаваш, несв. и смутя, св. 1. Кого/ какво. Причинявам безпокойство, тревога, притеснение, страх. Вестта за болестта и го смути с...
увещавам - увещаваш, несв. и увещая, св; кого. Уговарям, придумвам, убеждавам (да направи нещо). Увещавам я да се ожени за него. // същ. увещ...
увещание - мн. увещания, ср. 1. Увещаване. 2. Доводи, мотиви за уговаряне, убеждаване. Не ми се слушат твоите увещания.
читалище - мн. читалища, ср. 1. Културна институция за разпространяване на знания и култура, ссобено активна през Възраждането. 2. Сграда, в ...
щурам се - щураш се, несв. Разг. Лутам се, суетя се, мотая се, снова насам-натам.
щамповам - щамповаш, несв.; какво. 1.В техниката - обработвам метали в горещо състояние чрез налягане на чук или преса в специални форми, (ща...
щампосам - щампосаш, св. - вж щампосвам.
щрихирам - щрихираш, несв. и св. Щриховам.
щриховам - щриховаш, несв.; какво. Изпълвам с щрихи фигура, чертеж, топографска карта, за да означа нещо.
щурмовак - мн. щурмоваци, м. Войник или офицер от щурмова част. // прил. щурмовашки, щурмовашка, щурмовашко, мн. щурмовашки.
щурмувам - щурмуваш, несв. и св.; какво. 1.Извършвам щурм, атакувам. 2.Прен. Стремя се усилено да постигна успех, майсторство, слава. Щурмува...
отсрещен - отсрещна, отсрещно, мн. отсрещни, прил. Който е разположен отсреща. На отсрещния бряг.
подходящ - подходяща, подходящо, мн. подходящи, прил. Който подхожда, съответства.
помощник - мн. помощници, м. Човек, който помага на някого. Способен и работлив помощник.
поселище - мн. поселища, ср. Населено място; селище, заселище.
приходящ - приходяща, приходящо, мн. приходящи, прил. Който идва, прихожда. Приходяща поща. Приходящи ученици.
прозвище - мн. прозвища, ср. Допълнително название на човек, дадено му според негова характерна черта; прякор.
туловище - мн. туловища, ср. Тяло на човек или животно без крайниците и главата. Туловището на слона наподобяваше малък хълм.
угощение - мн. угощения, ср. Тържество с богата трапеза; банкет, пиршество. Давам угощение. Каня на угощение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: