Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ка - Намерени са 3544 думи от търсенето
ба - част. Разг.1. За изразяване на възражение или за усилване на възражение.2. За предпазливо присъединяване към констатация или предл...
да - част. 1. За изразяване на подбуда, подкана, заповед. Да дойдеш, чу ли? 2. За изразяване на желание; нека. Да си жив и здрав, че ми...
за - предлог. 1. За означаване на място, където някой се хваща, залавя, връзва. Хванах я за ръката. Хванах се за ухото. Вързаха го за д...
ла - само ед. 1. Шестият тон от гамата в до-мажор. 2. Нотният знак за този тон в петолинието.
ма - част. Разг. За обръщение или за подсилване на обръщение към жена — за изразяване на близост, фамилиарност. Какво, ма? Мамо ма, къд...
на - предлог. 1. Отношение на притежание, принадлежност. Роклята на мама. 2. Отношение към деятел или вършител. 3. Отношение към обект ...
па - част. Разг. За засилване и потвърждение; пък. Каква си па ти лоша.
та - съюз. 1. Диал. За свързване на еднородни части в простото изречение и на прости изречения в сложно; и. 2. Разг. За противопоставян...
фа - само ед. Четвъртият тон от до- мажорната музикална гама, както и нотният знак на този тон.
ха - част. Разг. 1. За подбуда към действие или за усилване на подбуда. Ха, ха, дий! Ха вземи го, няма да ти се счупят ръцете! 2. Тъкмо...
ща - щеш, мин. св. щях, мин. прич. щял, несв. Като самостоятелен глагол (обикн. при отрицание) - искам, иска ми се, желая. Не ще (и) съ...
ока - мн. оки, ж. Остар. Мярка за тежина, равна на 1225 или 1283 грама.
как - въпр. нареч. 1. По какъв начин. Как се пуска тоя касетофон? 2. В какво положение, в какво състояние. Как е майка ти? 3. На какво о...
кал - калта, само сд., ж. 1. Намекната от вода пръст по земната повърхност. Едва изгазих калта по улиците. 2. Остар. Смес от жълта пръст...
кат - катът, ката, мн. катове, (два) ката, м. Разг. 1. Етаж на сграда. Качих се на втория кат. Къща на три ката. 2. Слой, пласт. Сгъвам ...
яка - мн. яки, ж. Част от дреха, която е прикрепена към вратната извивка или е продължение на реверите. Плетена яка. Бяла яка. Шал яка. ...
арка - мн. арки.1. Свод над отвор в стена или между две колони.2. Архитектурно сводесто съоръжение във вид на голяма врата.
бака - мн. баки.Голям метален съд с дръжки за разнасяне храна на войници.
екав - екава, екаво, мн. екави, прил. Спец. При който вместо "я" в някои позиции се изговаря "е". Екав изговор.
екам - екаш, несв. Спец. В езикознанието — произнасям "е" вместо "я" в някои позиции. В Западна България хората екат.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: