Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ист - Намерени са 618 думи от търсенето
опортюнистка - мн. опортюнистки, ж. Жена опортюнист.
оптимистичен - оптимистична, оптимистично, мн. оптимистични, прил. Който съдържа или изразява оптимизъм. Оптимистични прогнози.
карикатурист - мн. карикатуристи, м. Художник на карикатури.
магистратура - само ед. 1. Общо название на съдийските длъжности и съдебното ведомство. 2. Обществена или държавна длъжност.
маникюристка - мн. маникюристки, ж. Жена маникюрист.
медиевистика - само ед. Историческа наука, занимаваща се със средновековието.
минималистка - мн. минималистки, ж. Жена минималист.
мистификация - мн. мистификации, ж. Преднамерена измама или заблуда с користни цели или за шега. Литературна мистификация.
мистифицирам - мистифицираш, несв. и св.; какво. Правя мистификация.
позитивистка - мн. позитивистки, ж. Жена позитивист.
портретистка - мн. портретистки, ж. Жена портретист.
публицистика - само ед. Творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси, както и произведенията по такива...
памфлетистка - мн. памфлетистки, ж. Жена памфлетист.
парашутистка - мн. парашутистки, ж. Жена парашутист.
перисталтика - само ед. Спец. Вълнообразно съкращение на стените на храносмилателните органи за придвижване на храната и изхвърлянето на отпадъци...
програмистка - мн. програмистки, ж. Жена програмист.
пропагандист - мн. пропагандисти, м. Пропагандатор.
регистратура - само ед. Служба към едно учреждение, която извършва регистрация.
рецидивистка - мн. рецидивистки, ж. Жена рецидивист.
семечистачка - мн. семечистачки, ж. Жена семечистач.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: