Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ист - Намерени са 618 думи от търсенето
чистокръвен - чистокръвна, чистокръвно,мн. чистокръвни, прил. 1. Който няма примес кръвта си; породист. Чистокръвен кон. 2. Прен. Разг. Същински...
безкористен - безкористна, безкористно, мн. безкористни.Който е лишен от корист.// нареч. безкористно.// същ. безкористност, безкористността.
булдозерист - мн. булдозеристи.Лице, чиято професия е да работи с булдозер.
волейболист - мн. волейболисти, м.Спортист по волейбол.
дистрибутор - мн. дистрибутори, м. 1. Фирма или лице, които се занимават с разпределението, разпространението и продажбата на стоки. 2. Разпреде...
икономистка - мн. икономистки, ж. Жена икономист.
исторически - историческа, историческо, мн. исторически, прил. 1. Който е свързан с историята. Историческо събитие. Исторически процеси. 2. Койт...
мемоаристка - мн. мемоаристки, ж. Жена мемоарист.
мистериозен - мистериозна, мистериозно, мн. мистериозни, прил. Тайнствен, загадъчен, необясним, потаен. Мистериозно изчезване. // същ. мистериоз...
модернистка - мн. модернистки, ж. Жена модернист.
националист - мн. националисти, м. Привърженик на национализма.
ориенталист - мн. ориенталисти, м. Учен, който се занимава с езика, културата, историята на източните народи.
империалист - мн. империалисти, м. Лице, което е привърженик на империализма и провежда политиката му.
интернистка - мн. интернистки, ж. Жена интернист.
криминалист - мн. криминалисти, м. Специалист по криминалистика.
кариеристка - мн. кариеристки, ж. Жена кариерист.
лингвистика - само ед. Наука за езика; езикознание. Трудове по лингвистика. Българска лингвистика. // прил. лингвистичен, лингвистична, лингвист...
максималист - мн. максималисти, м. Човек, който проявява максимализъм.
материалист - мн. материалисти, м. 1. Последовател на материализма. 2. Практичен човек. 3. Пренебр. Човек, който върши всичко за собствени облаг...
миниатюрист - мн. миниатюристи, м. Лице, което изработва миниатюри.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: