Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ист - Намерени са 618 думи от търсенето
артилерист - мн. артилеристи.Войник или офицер от артилерията.
асистентка - мн. асистентки.Жена асистент.
антагонист - (фр. antagoniste от гр. antagonistes 'съперник')1. Книж. Непримирим противник, враг.2. Анат. Органи или вещества с проти...
антистатик - (по анти- + гр. statikos 'неподвижен, статичен')Хим. Препарат, който премахва статичното електричество.// Прил. антистат...
антистрофа - (клат. antistropha от гр. antislrophe)Литер. Част от песен, която съответства на предходната строфа; отпев.
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
архаистика - (по гр. archaios 'стар')Художествено направление, което следва ранните форми от развитието на изкуството.// Прил. архаис...
барабанист - мн. барабанисти.Музикант в оркестър, който изпълнява партиите за барабан.
евангелист - мн. евангелисти, м. 1. Всеки един от четиримата съставители на евангелието. 2. Лице, което изповядва евангелизма. // прил. евангел...
завистливо - нареч. Със завист.
завистница - мн. завистници, ж. Завистлива жена, завистливка.
идеалистка - мн. идеалистки, ж. Жена идеалист.
мистицизъм - само ед. 1. Склонност към мистика. 2. Религиозно направление, според което човекът може да общува с божества чрез откровение.
пристъпвам - пристъпваш, несв. и пристъпя, св. 1. Движа се бавно, на стъпки. Едва пристъпвам. 2. Приближавам се стъпка по стъпка към нещо. Прис...
бейзболист - мн.бейзболисти.Играч на бейзбол.
иглолистен - иглолистна, иглолистно, мн. иглолистни, прил. За храст или дърво — който има листа с форма на игли. Смърчът и елата са иглолистни ...
илюзионист - мн. илюзионисти, м. Лице, което професионално се занимава с демонстрация на илюзии.
комунистка - мн. комунистки, ж. Жена комунист.
конформист - мн. конформисти, м. Пренебр. Човек, който е съгласен с всичко; съглашател. Съветът е изграден от конформисти.
листовиден - листовидна, листовидно, мн. листовидни, прил. Който има форма на лист на растение. Листовидни фигури.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: