Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

pote - Намерени са 20 думи от търсенето
потен - потна, потно, мн. потни, прил. 1. Който е свързан с пот. Потен човек. Потни жлези. Потна дреха. 2. Прен. Който е покрит със ситни ...
потека - потечеш, мин. св. потекох, мин. прич. потекъл, св. — вж. потичам.
потеря - мн. потери, ж. Истор. Група въоръжени лица, които преследват някого. Турска потеря.
апотеоз - мн. апотеози.1. В античността - обред за обожествяване на лица или предмети.2. Прен. Възвеличаване, прослава на лица, събития, пре...
апотема - (гр. apothema) Мат.1. Перпендикуляр, спуснат от центъра на правилен многоъгълник до една от неговите страни.2. Перпендикуляр, спус...
ипотека - мн. ипотеки, ж. 1. Спец. В юриспруденцията — вещно право върху недвижим имот на длъжник в полза на кредитора, в случай че длъжникъ...
потегна - потегнеш, мин. св. потегнах, мин. прич. потегнал, св. - вж. потягам.
потегля - потеглиш, мин. св. потеглих, мин. прич. потеглил, св. — вж. потеглям.
потекло - само ед. Произход.
хипотеза - мн. хипотези, ж. 1. Научно предположение, което подлежи на доказване. 2. Предположение, допускане. Имам своя хипотеза.
потеглям - потегляш, несв. и потегля, св. 1. Какво/ кого. Тегля от време на време по малко. 2. Какво/кого. Почвам да тегля. 3. Известно време...
потенция - само ед. 1. Спец. Сила. 2. Скрити възможности, които могат да се проявят при определени условия.
потенциал - само ед. 1. Спец. Величина, която характеризира състоянието на силово поле в дадена точка. 2. Прен. Съвкупност от необходими за ре...
безропотен - безропотна, безропотно, мн.безропотни.Който не роптае или който се извършва без ропот; покорен.// нареч. безропотно.
импотентен - импотентна, импотентно, мн. импотентни, прил. 1. Спец. В медицината — който страда от полово безсилие. 2. Прен. Който е безсилен в...
ипотекирам - ипотекираш, несв. и св.; какво. Залагам недвижим имот срещу кредит.
хипотенуза - мн. хипотенузи, ж. Спец. В геометрията — страна в правоъгълен триъгълник, разположена срещу правия ъгъл.
потенциален - потенциална, потенциално, мн. потенциални, прил. Възможен. Потенциален съперник.
хипотетичен - хипотетична, хипотетично, мн. хипотетични, прил. Който е основан на хипотеза; предполагаем, възможен. Хипотетичен извод. // нареч....
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: