Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ист - Намерени са 618 думи от търсенето
систематичен - систематична, систематично, мн. систематични, прил. 1. Който се извършва по определен ред, който следва определена система (в 1 зн...
специалистка - мн. специалистки, ж. Жена специалист.
телетипистка - мн. телетипистки, ж. Жена телетипист.
телефонистка - мн. телефонистки, ж. Жена телефонист.
федералистка - мн. федералистки, ж. Жена федералист.
филателистка - мн. филателистки, ж. Жена филателист.
фолклористка - мн. фолклористки, ж. Жена фолклорист.
чистофайница - мн. чистофайници, ж. Разг. Жена чистофайник.
сребристобял - сребристобяла, сребристобяло, мн. сребристобели, прил. Който има бляскав, искрометен бял цвят.
християнство - само ед. 1. Широкоразпространена религия, в основата на която лежи култът към Исус Христос. 2. Тези, които изповядват тази религия...
широколистен - широколистна, широколистно, мн. широколистни. Който е с широки и плоски листа, а не с игловидни.
четиристишие - мн. четиристишия, ср. Строфа в четири стиха; катрен.
администратор - мн. администратори.1. Длъжностно лице, което участва в управлението.2. Разг. Лице от административния обслужващ персонал.
администрация - само ед.1. Органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.2. Длъжностните лица в упр...
администрирам - администрираш.1.Управлявам, ръководя.2. Пренебр. Управлявам бюрократично, формално, без да навлизам в същината на работата.
аристотелизъм - (по гр. собств. Aristoteles)Филос. Учение на Аристотел (384-322 пр. Хр.), основано на целенасоченост на материята към своя божеств...
волейболистка - мн. волейболистки, ж.Спортистка по волейбол.
електрокарист - мн. електрокаристи, м. Работник, който обслужва електрокар.
журналистичен - журналистична, журналистично, мн. журналистични, прил. Който се отнася до журналист; журналистически. Журналистичен талант.
зарегистрирам - зарегистрираш, несв. и св. Регистрирам. — зарегистрирам се. Регистрирам се. // същ. зарегистриране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: