Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ист - Намерени са 618 думи от търсенето
релативист - мн. релативисти, м. Последовател и привърженик на релативизма.
разлиствам - разлистваш, несв. и разлистя, св.; какво. Разтварям лист по лист книга, тетрадка и др. под.
разчиствам - разчистваш, несв. и разчистя, св.; какво. 1. Правя да стане чист и подреден; разтребвам, почиствам. Разчистихме и излязохме. 2. Ос...
семечистач - мн. семечистачи, м. Човек, който работи на машина за прочистване на семена за посев.
семинарист - мн. семинаристи, м. 1. Ученик в семинария. 2. Участник в семинар (в 3 знач.). Всички семинарйсти от Летния семинар по български ез...
сенсуалист - мн. сенсуалисти, м. Последовател на сенсуализма.
сепаратист - мн. сепаратисти, м. Привърженик на сепаратизма.
славистика - само ед. Обединение от научни дисциплини, които проучват славяните, тяхната история, бит, култура, език и др. // прил. славистичен...
снайперист - мн. снайперисти, м. Стрелец, който действа със специални прибори за точна стрелба. Снайперисти наблюдават сградата с похитителите.
специалист - мн. специалисти, м. Човек, който владее някаква специалност; вещ, опитен, познавач. Специалист по математика. Специалист по компют...
спортистка - мн. спортистки, ж. Жена спортист.
среднистка - мн. среднистки, ж. Жена среднист.
статистика - мн. статистики, ж. 1. Спец. Само ед. Наука, която следи количествените промени, които настъпват в социалния, политическия, икономи...
стилистика - само ед. 1. Наука за стила (във 2 знач.). 2. Стиловите особености на отделно произведение, писател, школа, направление и др. Стили...
сюрреалист - мн. сюрреалисти, м. Последовател на сюрреализма.
тенисистка - мн. тенисистки, ж. Жена тенисист.
терористка - мн. терористки, ж. Жена терорист.
тракторист - мн. трактористи, м. Лице, което кара трактор.
транзистор - мн. транзистори, (два) транзистора, м. 1. Полупроводников прибор за усилване, генериране и преобразуване на електрическите колебан...
тристранен - тристранна, тристранно, мн. тристранни, прил. 1. Който има три страни. 2. В който участват три страни. Тристранни преговори. Трист...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: