Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ч
четириъгълник - мн. четириъгълници, (два) четириъгълника, м. Геометрична фигура, която има четири ъгъла.
четка - мн. четки, ж. 1. Приспособление за миене, чистене, рисуване и др., състоящо се плоска основа, върху която са набодени влакна, косм...
четмо - ср., само ед. Остар. Умение да се чете; четене. Уча на четмо и писмо.
четник - мн. четници, м. Участник в чета. // прил. четнически.
чехлар - чехларят, чехларя, мн. чехлари, м. Занаятчия, който прави и/или продава чехли. // прил. чехларски.
чехли - чехъл, м. Вид леки домашни обувки, които са отворени отзад и не се закопчават.
чехълче - мн. чехълчета, ср. 1. Малък чехъл. 2. Спец. Едноклетъчен организъм с форма на чехъл.
чеша - чешеш, чесах, чесал. 1. Какво/кого. Търкам, за да облекча сърбеж. Чеша ръката си. 2. Какво. Реша, разчесвам. Чешеше коня всеки ден...
чешит - мн. чешити. 1. Диал. Разг. Сорт, разновидност. Днес купих пък друг чешит череши. 2. Разг. Странен човек, особняк. Такъв чешит ка...
чешма - мн. чешми, ж. 1. Иззидано приспособление с направени чучури, по които тече вода.Край селото изградиха белокаменна чешма. 2. Отклон...
чиба - междум. За изпъждане на куче; чит.
чибук - мн. чибуци, (два) чибука, м. Вид лула с дълга тръба.
чивия - мн. чивии, ж. Диал. Клин, гвоздей, приспособление за окачване. • Изхвръква/мръдва ми чивията. Разг. Побърквам се, обезумявам.
чига - мн. чиги. Вид хрущялна риба от семейството есетрите.
чизмар - чизмаря, мн. чизмари, м. Остар. Занаятчия, който изработва и продава чизми.
чизми - само мн. Остар. Ботуши, обикн. меки и високи. Котаракът с чизми.
чий - чия, чие, мн. чии, въпр. мест. 1. Като прил. При въпрос за притежателя на предмет или лице на кого. Чие е това дете? Чии са тези р...
чийто - чиято, чието, мн. чиито, относ. мест. Като съюз. За въвеждане на подчинено определително изречение на притежател, посочен в главно...
чик-чирик - междум. За наподобяване на звук, издаван от някои птици, обикн. врабчови.
чикчирикам - чикчирикаш, несв. За птица — издавам звук "чик-чирик"; чуруликам, цвърча.
чиле - мн чилета, ср. Намотани на снопче конци за бродерия; гранка. Копринено чиле.
чим - чимът, чима, мн. чимове, (два) чима, м. Четвъртито парче земя с израсла трева, което се използва за покриване на площи. Подмениха ...
чимшир - мн. чимшири, (два) чимшира, м. Вечнозелен декоративен храст с дребни кръгли листа. // прил. чимширен, чимширена, чимширено, мн. чи...
чин - чинът, чина, мн. чинове и чинове, (два) чина, м. Училищна мебел — наклонен плот за писане или рисуване, свързан със скамейка.
чинар - мн. чинари, (два) чинара, м. Вид едро дърво — силноразклонено, с длановидноизрязани листа и топчест плод; източен платан, яблан.
чинели - само мн. Ударен музикален инструмент — два метални диска, които се удрят един о друг и издават рязък звънлив звук.
чинен - чинна, чинно, мн. чинни, прил. Остар. Кротък, послушен, мирен. // нареч. чинно. Стоя чинно пред баща си.
чини ми - (ти, му, и, ни, ви, им) се, мин. св. чини ми се, мин. прич. чинило ми се, несв.; безл. Разг. Струва ми се.
чиния - мн. чинии, ж. 1. Домакински съд, обикн. с кръгла форма и леко повдигнати краища, за сервиране на храна. Чиния за риба. Дълбока чин...
чинка - мн. чинки, ж. Малка пойна птица, която живее в горите.
чиновник - мн. чиновници, м. 1. Държавен служител, който не извършва физическа работа, а обикн. обработва документи. 2. Прен. Пренебр. Бюрокр...
чиновничка - мн. чиновнички, ж. Жена чиновник.
чинопочитание - само ед. Остар. Учтиво отношение към по-старшите по чин.
чиня - чиниш, мин. св. чиних, мин. прич. чинил, несв. Разг. 1. Правя, върша. Що чиниш тук? 2. Имам определена стойност; струвам. Колко чи...
чип - чипа, чипо, мн. чипи, прил. За нос — малък, с вирнат нагоре край.
чипкам - чипкаш, несв.; кого. Гальовно. Къпя в корито (малко дете, бебе). - чипкам се. Разг. Къпя се, като пляскам във водата.
чипс - чипсът, чипса, само ед., м. Тънко нарязани пържени картофи.
чирак - мн. чираци, м. 1. Остар. Младеж, който учи занаят при майстор. 2. Прен. Разг. Човек, който не е усвоил напълно някаква работа.
чиракувам - чиракуваш, несв. Остар. Работя като чирак (в 1 знач.).
чирен - мн. чирени, (два) чирена, м. Диал. Дръжка на нож.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: