Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а----- - Намерени са 149 думи от търсенето
афазия - (нлат. aphasia от гр. aphasia)Мед. Пълна или частична загуба на способността да се говори поради увреждане на главния мозък.
афелий - (срвеклат. aphelium по гр. аро 'далеч' + helios 'слънце')Астрон. Най-отдалечената от Слънцето точка от орбитат...
афинаж - (фр. affinage)Техн. Отделяне на благородни метали в чисто състояние.// Прил. афинажен.
афония - (нлат. aphonia по а- + гр. phone 'глас')Мед. 3агубa на гласа.
афронт - (фр. affront)Книж. Публична обида, оскърбление; грубо незачитане.// Гл. афронтирам.
Ахерон - (лат. Acheron от гр. Acheron)Мит. Река в подземното царство, през която Харон прекарвал душите на мъртвите.
ацетил - (нем. Azelyl по лат. acetum 'оцет' + -ил)Хим. Радикал на оцетната киселина.
ацетол - (фр. acetol по лат. acetum 'оцет' + -ол)Хим. Оцет, получен чрез дестилиране; аптекарски оцет.
ацтеки - (ацт.)Мексикански народ, който господствал до завладяването на страната от испанските конкистадори през първата половина на XVI в....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: