Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а----- - Намерени са 149 думи от търсенето
анимус - (лат. animus 'дух')Псих. „Мъжката" страна от психиката.
аноним - (фр. апопуте по гр. апо-nymos 'без име' от ан- + onymos 'име') Изк.1. Автор, който не се подписва под произвед...
аперсю - (фр. apercu)Кратко изложение, кратък преглед на нещо.
Аполон - (от гр. собств. Apollon)1. В гръцката митология - бог на слънцето, красотата и изкуствата, възприет директно в древноримската мито...
апсара - (санскр. apsara)Мит. В индийската митология - божествена девойка.
аралия - (лат. aralia)Бот. Декоративно вечнозелено растение от сем. бръшлянови с красиви длановидни листа. Fastia japonica.
ареола - (фр. areole по лат. areola 'малка повърхност')1. Мед. Червено кръгче около пъпка на гърда, около рана и под.2. Астрон. С...
ариден - (лат. aridus 'сух')Агр. Сух, безплоден, пустинен.
ариета - (ит. arietta, умал. от aria)Муз. Малка ария.
Ариман - (от перс. собств. Ahriman)1. Мит. Древноперсийско божество, олицетворение на злото.2. Прен. Злото начало.
арнаут - (тур. arna(v)ut от гр. arbanites)1. Нар. Албанец.2. Прен. Упорит човек, лют човек.// Прил. арнаутски.
артрок - (анг. art 'изкуство' + rock 'рок')Муз. Стил в съвременния рок, в който влизат елементи от класическата музика.
артшоу - (англ. art-show)Изложба, съпроводена с различни артистични прояви.
архео- - (по гр. archaios 'древен, стар')Първа съставна част на сложни думи със значение 'древен, стар, първоначален', ...
аскеза - (гр. askesis 'упражнение')Книж. Отшелничество, подвижничество.
аспида - (гр. aspida от aspis, -idos)1. Зоол. Вид отровна змия - щитоносна усойница.2. Прен. Коварна, злоезична жена; усойница.
астро- - (по гр. astron 'звезда')Първа съставна част на сложни думи със значение 'звезден', напр. астрофизика.
атаман - (рус. атаман от тюрк.)1. Казашки главатар или началник.2. Главатар на белогвардейски отреди в Украйна, Средна Азия и Сибир през гр...
Атлант - (по собств. гр.Atlas, -antos)1. Мит. В древногръцката митология - тиган, наказан от Зевс да поддържа небето на плещите си, понеже ...
атриум - и атрий (лат.atrium от ater 'черен')1. Ист. Главната част на римската къща, където се намирало огнището.2. Преддверие.3....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: