Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а----- - Намерени са 149 думи от търсенето
аренда - мн. аренди.1. Отдаване на недвижим имот за временно ползване срещу наем.2. Самият наем, който се плаща за използването на наетия и...
ариозо - 1. Неголяма ария, която се редува с речитатив.2. В музиката - напевно, изразително.
аркада - мн. аркади.1. Редица от арки, съставящи архитектурно цяло .2. Проход, галерия под редица от арки на колони.
армада - мн. армади.Голяма военноморска или военновъздушна флота.
аромат - мн. аромати, (два) аромата.Приятна миризма, благоухание.// прил. ароматен.
арслан - мн. арслани, (два) арслана.Диал. Аслан.
артист - мн. артисти.1. Изпълнител на роля в сценично произведение.2. Човек на изкуството; майстор.3. Прен. Човек, който умее да се престру...
артрит - мн. артрити.Спец. В медицината - възпаление на ставите, което води до деформирането им.
арфист - мн. арфисти.Музикант, който свири на арфа.
архива - мн. архиви.Архив.
архонт - мн. архонти.1. В стара Гърция - висше длъжностно лице.2. Във Византия и средновековна България - военачалник.
асорти - Който се отнася до подбрани по вид и качество еднородни предмети.
аспект - мн. аспекти, (два) аспекта.1. Гледна точка.2. Изглед на нещата и явленията.
асфалт - само ед.1. Черна минерална смола, която се употребява в строителството.2. Пътна настилка от тази смола, смесена с пясък и чакъл; а...
атеист - мн. атеисти.Последовател на атеизма; безбожник.
ателие - мн. ателиета.1. Работно помещание на художник, склуптор, фотограф и др.2. Работилница за художествени или модни изделия.
ауспух - мн. ауспуси и ауспухи, (два) ауспуха.Тръба за изпускане на отработените газове в автомобил.
аферим - Разг. Хвала, похвално, браво.
ацетон - Безцветна лекоподвижна и леснозапалима течност, която се употребява като разтворител на смоли, лакове и др.// прил. ацетонов.
ашлама - мн. ашлами.1. Разг. Облагородено чрез присаждане дърво, растение, присад.2. Остар. Ваксиниране; белегът, който остава от ваксинира...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: