Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а----- - Намерени са 149 думи от търсенето
азбука - мн. азбуки.Съвкупност от буквите, приети в дадена писменост разположени в определен ред.
акация - мн. акации.Бодливо дърво от семейството на пеперудоцветните с бели ароматни цветове; салкъм.// прил. акациев, акциева, акациево, м...
актьор - мн. актьори.Артист.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
алабаш - мн. алабаши, (два) алабаша.Диал. Сладка ряпа, червена ряпа; гулия.
аларма - мн. аларми.1.Сигнал за тревога в армията и в органите за противопожарна охрана.2. Разг. Шум, глъч, олелия.// прил. алармен, аларме...
алегро - само ед.1. В музиката - бързо, живо темпо.2. Музикално произведение в същото темпо.
алианс - мн. алианси, (два) алианса.Дружество, съюз.
алинея - мн. алинеи.Част от параграф или член на закони или наредби, която започва на нов ред.
алпака - само ед.Сплав от мед, никел и цинк, подобна на сребро, от която обикновено се правят изделия за домакинството.
алюзия - мн. алюзии.Загатване, намек.
амоний - В химията - съединение на азот и водород като съставна част на различни соли.//прил.амониев, амониева, амониево, мн. амониеви.
амоняк - 1. В химията - лесноразтворим газ с остра миризма.2. В фармацевтикаката - воден разтвор на такъв газ.// прил. амонячен, амонячена,...
амплоа - само ед.1. Кръг от роли, които подхождат за определен артист и в които той изявява най пълно своите професионални качаства.2. Вид...
амулет - мн. амулети, (два) амулета.Малък предмет, който суеверните хора носят на себе си за предпазване от болести и злополука; муска, тал...
амфора - мн. амфори.Античен съд с две дръжки, тясно гърло и заострено дъно.
анализ - мн. анализи, (два) анализа.1. Метод за научно изследване, чрез който предметът на изследвана се разчленява на съставните му части....
аналог - мн. аналози, (два) аналога.Предмет или явление, които са сходни, подобни на друг предмет или явление.
ананас - мн. ананаси, (два) ананаса.1. Тропическо растение с бодливи продълговати, прилични на огромни шишарки плодове, отвътре с жълт цвят...
анасон - само ед.Тревисто растение, чиито силно миришещи семена се използват в медицината или за подправка на ястия, ракия и др.//прил. ана...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: