Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а----- - Намерени са 149 думи от търсенето
абдест - (тур. abdest от перс.)Обредно умиване на ръцете и краката преди молитва у мохамеданите.
абиоза - (лат. abiosis по а- + гр. bios 'живот')Мед. Вродена слабост на орган или система.
абсент - (фр. absinthe 'пелин' от лат. absinthium, което от гр. apsinthion 'пелин')Спиртна напитка, подправена с анасон...
абсида - (фр. abside по гр. apsis, Ados 'свод, арка')Сводеста част на постройка, арка, сводеста ниша.// Прил. абсиден.
аватар - (санскр. avatara)1.Рел. В индуизма - име на различните инкарнации на боговете, особено на Вишну.2. Прен. Метаморфоза, трансформаци...
авгиев - (по гр. собств. Augeias 'Авгий') В съчет. авгиеви обори:1. В гръцката митология - замърсените в продължение на 30 години...
авеста - (фр. Avesta, нем. Avesta от перс.)Свещена книга на маздеизма, религия, основана от Зороастър през X в. пр. Хр. и разпространена в ...
Авраам - (евр. Abraham)Библ. Еврейски първоучител (XIX в. пр. Хр.), основател на монотеизма, завел народа си в Ханаан (Финикия), родоначалн...
Аврора - (лат. Aurora)1. Мит. В римската митология - богиня на зората (съотв. на гр. Еос).2. Прен. Пост. Зора.
агалар - (тур. agalar, мн. от aga)Аги, господари (мн.).
агамия - (гр. agamia)1. Биол. Безбрачие.2. Безполово размножаване от част от майчиния организъм.// Прил. агамен и агамичен.
агенда - (лат. agenda 'което трябва да се направи')Бележник за вписване на предстоящи задачи.
агреже - (фр. agrege)Научна степен във Франция, даваща право да се преподава в лицей или факултет.
адамит - (фр. adamite по евр. собств. Adam 'Адам') Ист.1. Член на християнска секта, появила се през II в., която учела, че всичк...
адамов - (по евр. собств. Adam 'Адам')Който се отнася до Адам - първия човек според Библията.адамова глава:а) изображение на чере...
адвент - (лат. adventus 'идване')Рел. Второ пришествие.
Адонис - (гр. собств. Adonis по финик. Adon 'бог на умиращата и възраждащата се растителност')1. Мит. Красив момък, обикнат от Аф...
адюнкт - (нем. Adjunkt по лат. adiunctus 'присъединен')1. Воен. Асистент във военно учебно заведение, който се готви за преподава...
Азазел - (стевр.)В еврейската религия - водачът на въстаналите синове на бога.
азалия - и азалея (лат. Azalea от гр. azaleas 'сух')Бот. Декоративно растение от рода Rhododendron с кичести бели, розови или чер...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: