Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

а----- - Намерени са 149 думи от търсенето
азимут - (фр. azimut по ар. az-sumut 'пътеки')1. Aстрон. Ъгъл между плоскостта на меридиана на дадена точка и вертикалната плоско...
азурит - (нем. Azurit, фр. azurite от ар.)Хим. Кристалинен минерал, от който се получава мед, медни съединения и синя боя.
айлант - (лат. ailanthus от индонез. aylanto 'небесно дърво')Бот. Едро дърво с перести като на орех листа, което расте много буйн...
аколит - (фр. acolyte от срвеклат. acolytus, което по гр. akolythos 'последовател')Ост. Съучастник, сподвижник.
акрили - (по лат. acer, acris 'остър' + -ил)Хим. Прозрачни или матови пластмаси - заместители па стъклото.
акутен - (лат. acutus 'остър')1. Бърз, неотложен.2. Мед. Който започва внезапно и бързо.3. Грам. Който има остро ударение.
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
албедо - (англ. albedo от клат. albedo 'белота')Физ. Астрон. Величина, характеризираща отражателната способност на телата.
Албион - (англ. Albion от лат. Albion)Старо име на Англия.
алиани - (тур. alevi 'последователи на Али, зетя на Мохамед')Рел. Етнорелигиозна общност, възникнала през VII в. с разцеплението ...
алилуя - (гр. alliluia по стевр. hallelu 'хвалете' +Jah Бог')Църк. Хвалебен възглас със значение 'хвалете Бога'.
алкали - (фр. alcali от ар. alqaly 'сода')Хим. Основи на алкалните метали: натрий, калий, литий, рубидий и цезий.// Същ. алкализа...
алоним - (англ. allonym по гр. alios 'друг' + onyma 'име')Книж. Друго име на лице, географски обект и др., напр. Стара ...
алпари - (ит. al pari 'по равно') Фин.1. Пълно съответствие на номиналната стойност на книжните пари с металическата (златната, с...
алсеко - (ит. al secco 'на сухо')Худ. Стенна живопис с водни бои по суха мазилка.
амиант - (фр. amiante по rp. amiantos 'чист, непорочен') Минер.1. Вид бял азбест, влакнест като лен, много устойчив на огъня.2. С...
амрита - (санскр. amrita)1. Мит. В индуизма - питие, даващо живот и безсмъртие.2. Прен. Божествено питие, нектар.
амфион - (по амфи- + йон)Физ. Йон, натоварен с един положителен и един отрицателен заряд.
анален - (нлат. analis)Анат. Отнасящ се до анус; заднопроходен.
анблок - (фр. en bloc)Вкупом, наведнъж, заедно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: