Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

gra - Намерени са 364 думи от търсенето
демограф - мн. демографи, м. Специалист по демография. // прил. демографски, демографска, демографско, мн. демографски. Демографски изследван...
диаграма - мн. диаграми, ж. Графично изображение, което онагледява съотношението между някакви величини. Кръгова диаграма. // прил. диаграмен...
емигрант - мн. емигранти, м. Лице, което се намира в емиграция. // прил. емигрантски, емигрантска, емигрантско, мн. емигрантски. Емигрантско ...
епиграма - мн. епиграми, ж. Кратко сатирично стихотворение.
етнограф - мн. етнографи, м. Специалист по етнография.
заграбча - заграбчиш, мин. св. заграбчих, мин. прич. заграбчил, св. — вж. заграбчвам.
заграден - заградена, заградено, мн. заградени, прил. 1. Който има ограда. 2. Който е заобиколен.
килограм - мн. килограми, (два) килограма, м. Единица мярка за тежина, равна на хиляда грама. Купих пет килограма праскови.
монограм - мн. монограми, (два) монограма, м. Знак или плетеница от две или повече инициални букви.
ограмотя - ограмотиш, мин. св. ограмотих, мин. прич. ограмотил, св. - вж. ограмотявам.
ограбвам - ограбваш, несв. и ограбя, св.; какво/кого. Грабя много, докрай; обирам. Ограбиха банката.
ограждам - ограждаш, несв. и оградя, св. 1. Какво. Поставям ограда около нещо. Оградих двора с тел. 2. Какво. Поставям знак около нещо. Оград...
огранича - ограничиш, мин. св. ограничих, мин. прич. ограничил, св. — вж. ограничавам.
имигрант - мн. имигранти, м. Човек, заселен за постоянно в чужда страна. В Америка живеят имигранти от всички страни.
интеграл - мн. интеграли, (два) интеграла, м. Спец. Величина, получена в резултат от математическо действие или разглеждана като сума от свои...
калиграф - мн. калиграфи, м. 1. Лице, което професионално се занимава с калиграфия. 2. Лице, което пише красиво. Той е голям калиграф.
миграция - мн. миграции, ж. Преселване (от едно населено място в друго или от една държава в друга), преместване (на животни от едно място на...
милиграм - мн. милиграмове, (два) милиграма, м. Хилядна част от грама.
надиграя - надиграеш, мин. св. надиграх, мин. прич. надиграл, св. — вж. надигравам.
параграф - мн. параграфи, (два) параграфа, м. 1. Подразделение на текст (обикн. от нормативен акт) с относителна завършеност. 2. Знакът, с ко...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: