Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

gra - Намерени са 364 думи от търсенето
литографирам - литографираш, несв. и св. Отпечатвам по литографски начин. // същ. литографиране, ср.
обигравам се - обиграваш се, несв. и обиграя се, св. Свиквам да работя с нещо, привиквам с нещо или с някого; придобивам опитност. Той се обигра ...
огражданя се - огражданиш се, мин. св. огражданих се, мин. прич. огражданил се, св. — вж. огражданявам се.
крайграничен - крайгранична, крайгранично, мн. крайгранични, прил. Който се намира близо до границата. Крайгранично село.
наигравам се - наиграваш се, несв. и наиграя се, св. Играя до пълно насищане. Децата се наиграха в парка.
паралелограм - мн. паралелограми, (два) паралелограма, м. Спец. Четириъгълник, чиито страни са две по две успоредни и равни, а ъглите са два остр...
палеографски - палеографска, палеографско, мн. палеографски, прил. Който се отнася до палеограф и палеография. Палеографски изследвания.
полуграмотен - полуграмотна, полуграмотно, мн. полуграмотни, прил. Недостатъчно грамотен. // същ. полуграмотност, полуграмотността, ж.
програмистка - мн. програмистки, ж. Жена програмист.
сеизмография - само ед. Записване на колебанията на земната кора със сеизмограф. // прил. сеизмографски, сеизмографска, сеизмографско, мн. сеизмо...
телеграфирам - телеграфираш, несв. и св. Изпращам телеграма. Трябва да телеграфирам вкъщи. // същ. телеграфиране, ср.
телеграфичен - телеграфична, телеграфично, мн. телеграфични, прил. Който става, който се съобщава чрез телеграф. Телеграфичен запис. //нареч. тел...
фотографичен - фотографична, фотографично, мн. фотографични, прил. Фотографски.
фотографирам - фотографираш, несв. и св.; кого/ какво. Правя фотографска снимка с апарат; снимам. Фотографирам хора. — фотографирам се. Правя си ...
автобиография - (по авто + гр. bios 'живот' + grapho 'пиша')1. Съчинение, в което авторът описва живота си.2. Кратко описание ...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
гра и гра-гра - междум.За подражаване на крясък, издаван от някои птици — гарван, врана и др.
историография - само ед. Наука за развоя на историческото знание и методологията на историческата наука. // прил. историографски, историографска, ...
младограматик - мн. младограматици, м. Спец. Представител и привърженик на младограматическата школа в езикознанието. // прил. младограматически, ...
ограничителен - ограничителна, ограничително, мн. ограничителни, прил. Който налага ограничения. Ограничителни действия. Ограничителна пътна марки...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: