Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

gra - Намерени са 364 думи от търсенето
разигравам - разиграваш, несв. и разиграя, св. 1. Каквокого. Правя така, че нещо или някой да започне да играе. Разигравам кон. Разигравам сърц...
сеизмограф - мн. сеизмографи, (два) сеизмографа, м. Уред за регистриране на данни за земни трусове.
стенограма - мн. стенограми, ж. Стенографски запис на текст, обикн. реч, изказване и др.
топография - само ед. 1. Спец. Дял от геодезията, който се занимава със заснимане и измерване на земната повърхност и представянето - върху кар...
типография - само ед. 1. Отпечатване на текстове, книги. 2. Остар. Предприятие за отпечатване на текстове, книги; печатаща. // прил. типографск...
фотография - мн. фотографии, ж. 1. Само ед. Отразяване на образи, фигури и др. върху светлочувствителна лента, хартия и др. и закрепване на тов...
археография - (по архео- + гр. grapho 'пиша')Спомагателна историческа дисциплина, която се занимава със събиране, описване и издаване ...
безграничен - безгранична, безгранично, мн. безгранични.1. Който няма видими граници; просторен, обширен, всеобхватен.2. Който е във висока степ...
гражданство - само ед.1. Поданство. Българско гражданство.2. Жителите на един град като цяло. Нашето гражданство няма да забрави това.
грандомания - само ед.1. Мания за величие, за превъзходство.2. Маниакална слабост към величавото, грамадното, импозантното. Страдам от грандоман...
дограмаджия - мн. дограмаджии, м. Майстор на дограма; дърводелец. // прил. дограмаджийски, дограмаджийска, дограмаджийско, мн. дограмаджийски.
заграждение - мн. заграждения, ср. Спец. Обикн. мн. Инженерни съоръжения или средства, които се разполагат, за да се забави или спре движението ...
задграничен - задгранична, задгранично, мн. задгранични, прил. 1. Който се намира или се извършва извън границите на страната. Задгранични родни...
заграфисвам - зографисваш, несв. и зографисам, св. 1. Остар. Рисувам икони, стенописи, обикн. в църкви. 2. Ирон. Рисувам, изписвам, изобразявам,...
съгражданин - мн. съграждани, м. Жител на същия град.
съгражданка - мн. съгражданки, ж. Жена съгражданин.
изографисам - изографисаш, св. — вж. изографисвам.
иконография - само ед. 1. Система от правила в изобразителното изкуство за изобразяване на лица и сюжетни сцени в даден тип култура. 2. Метод в ...
кардиограма - мн. кардиограми, ж. 1. Графичен запис на ударите на сърцето. Правя кардиограма. 2. Лента с такъв запис.
картография - само ед. 1. Наука за методите за съставяне на географски карти. 2. Изработване на географски карти.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: