Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

gra - Намерени са 364 думи от търсенето
бекграунд - (англ. background 'фон')Муз. Съпровод в джаза.
въжеиграч - мн. въжеиграчи, м.1. Цирков актьор, който ходи и изпълнява номера по опънато въже.2. Прен. Пренебр. Ловък, хитър човек; човек, кой...
гранясвам - гранясваш, несв. и гранясам, св.За мазнина - ставам гранив.
география - само ед.Наука, която изучава повърността на Земята с нейните природни условия, териториалното разпределение на населението и живит...
градуирам - градуираш, несв. и св.; какво.Нанасям градуси на уред.
гражданин - мн. граждани, м.1. Лице, което е родено и/или живее в град.2. Жител, поданик на една държава. Български гражданин.// същ. умал. гр...
гражданка - мн. гражданки, ж.Жена гражданин.
граматика - само ед.Наука, дял от езикознанието, в който се разглежда морфологичният и синтактичният строй на езика.// прил. граматичен, грама...
грандоман - мн. грандомани, м.Лице, обзето от грандомания.// прил. грандомански, грандоман ска, грандоманско, мн. грандомански. Грандомански п...
гранулома - мн. грануломи, ж.Гранулом.
грапавина - мн. грапавини, ж.1. Неравност. Тук има грапавина.2. Прен. Езикова и/или стилова необработеност, неиздържаност.
гратисчия - мн. гратисчии, м.Разг. Човек, който съумява да се вмъкне на представление, концерт, спортно състезание без билет.
грациозен - грациозна, грациозно, мн. грациозни, прил.Който притежава грация; изящен.// нареч. грациозно. Танцуват грациозно.// същ. грациозно...
гранулоза - (по нлат. granulum 'зрънце' + -оза')Биохим. Съставна част на скорбялата, която се оцветява в синьо от йода.
емиграция - само ед. Доброволно или принудително преселване в чужда страна по политически, икономически или други причини. // прил. емиграцион...
заграбвам - заграбваш, несв. и заграбя, св. 1. Какво. Грабвам, вземам за себе си. Заграби две парчета от баницата в чинията си. 2. Какво. Отне...
заграждам - заграждаш, несв. и заградя, се. 1. Какво. Поставям ограда; ограждам. Заграждам двора със зид. 2. Какво/кого. Заобикалям, обкръжава...
заигравам - заиграваш, несв. и заиграя, св. 1. Започвам да играя. 2. Кого. Залъгвам, забавлявам дете. 3. С кого. Увличам се, флиртувам. Не заи...
идеограма - мн. идеограми, ж. Спец. 1. Писмен знак, изобразяващ предмет и означаващ понятие. 2. Графически символ.
изграбвам - изграбваш, несв. и изграбя, св.; какво. Грабя докрай определено количество.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: