Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

gra - Намерени са 364 думи от търсенето
изграждам - изграждаш, несв. и изградя, св.; какво. 1. Чрез градене построявам. Тази седмица ще изградят единия етаж. 2. Съставлявам, образува...
изигравам - изиграваш, несв. и изиграя, св. 1. Какво. Играя от началото докрай игра (в 1, 2, 3, 6, 7 и 8 знач.). Изиграх две игри на тенис. Из...
съграждам - съграждаш, несв. и съградя, св.; какво. Изграждам, издигам, построявам. Той съгради с много труд нова къща.
иконограф - мн. иконографи, м. Иконописец.
картограф - мн. картографи, м. Специалист по картография.
обграждам - обграждаш, несв. и обградя, св.; какво/кого. 1. Обикалям от всички страни. Полицията обгради нарушителите. 2. Прен. Проявявам спец...
ограничен - ограничена, ограничено, мн. ограничени, прил. 1. Който е с определени граници, с ограничения. 2. Прен. Незначителен, неголям. Огра...
имиграция - само ед. 1. Влизане и заселване в чужда страна. 2. Всички имигранти от една и съща страна. Българската имиграция в Германия. // пр...
награбвам - награбваш, несв. и награбя, св.; какво. Грабя много, в голямо количество. Награби от парите с двете си ръце. — награбвам се/ награ...
орография - само ед. Спец. Наука за релефа на земната повърхност. // прил. орографски, орографска, орографско, мн. орографски.
отигравам - отиграваш, несв. и отиграя, св. 1.Какво. Възвръщам или спечелвам чрез игра. Ще отиграя даровете на сватбата. 2. В спорта — реализи...
палеограф - мн. палеографи, м. Учен, специалист по палеография.
преграден - преградна, преградно, мн. преградни, прил. Който служи за преграда. Преградна стена.
прегракна - прегракнеш, мин.св. прегракнах, мин. прич. прегракнал, св. — вж. преграквам.
разграфен - разграфена, разграфено, мн. разграфени, прил. На който са начертани графи. Разграфена тетрадка.
стенограф - мн. стенографи, м. Човек, който си служи със стенография. Стенографи на Народното събрание.
сантиграм - мн. сантиграмове, (два) сантиграма, м. Една стотна част от грама.
сграбчвам - сграбчваш, несв. и сграбча, се.; какво/ кого. Хващам, улавям бързо, стремително. Котката сграбчи мишката.
сценограф - мн. сценографи, м. Лице, което се занимава със сценография.
телеграма - мн. телеграми, ж. Бързо съобщение, предадено по телеграф, и бланката, на която се пише. Получавам телеграма. // прил. теле-грамен,...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: