Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

gra - Намерени са 364 думи от търсенето
картографка - мн. картографки, ж. Жена картограф.
неограничен - неограничена, неограничено, мн. неограничени, прил. 1. Който няма граници, не е ограничен от нищо. Неограничена трайност. 2. Прен....
ограмотявам - ограмотяваш, несв. и ограмотя, св.; кого. Правя грамотен. — ограмотявам се/ ограмотя се. Ставам грамотен.
ограничавам - ограничаваш, несв. и огранича, св. 1. Какво. Поставям граница на нещо. Ограничихме престоя си, за да не затрудняваме домакините. 2...
ограничение - мн. ограничения, ср. 1. Ограничаване. 2. Правило, норма, които ограничават някакви действия.
награждавам - награждаваш, несв. и наградя, св.; кого, за какво. Давам награда. Наградиха го за най-добро представяне на фестивала.
петрография - само ед. Спец. Дял от геологията, който изучава състава, строежа, произхода, разпространението и формата на скалите. // прил. петр...
палеография - само ед. Историко-филологическа наука, която се занимава с изучаване на древни ръкописи и тяхното писмо.
пиктография - само ед. Най-древният начин на писане чрез използване на пиктограми.
порнография - мн. порнографии, ж. 1. Само ед. В литературата, печата, изкуството — грубо натуралистично изобразяване на половия живот. 2. Обикн....
програматор - мн. програматори, (два) програматора, м. Устройство в машина, с помощта на което може да се избере една от закодираните програми.
програмирам - програмираш, несв. и св.; какво. Правя програма.
ретрограден - ретроградна, ретроградно, мн. ретроградни, прил. Който е против напредъка, прогреса; назадничав. // същ. регроградност, ретроградн...
разграфявам - разграфяваш, несв. и разграфя, св.; какво. Чертая графи по цялата площ на нещо.
сценография - само ед. Художествено оформление на спектакъл чрез декори, костюми, техника.
стенография - само ед. Вид писмо със специални съкращения за бързо записване, обикн. на устна реч; бързопис, скоропис. // прил. стенографски, ст...
стенографка - мн. стенографки, ж. Жена стенограф.
телеграфист - мн. телеграфисти, м. Човек, който работи на телеграф.
уранография - само ед. Описание на небесните тела.
фотографски - фотографска, фотографско, мн. фотографски, прил. 1. Който се отнася до фотография. Фотографски материал. Фотографска снимка. Фотог...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: