Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

cha - Намерени са 772 думи от търсенето
своднича - сводничиш, мин. св. сводничих, мин. прич. сводничил, несв. Върша сводничество.
случа се - случиш се, мин. св. случих се, мин. прич. случил се, св. — вж. случвам се.
телчарка - мн. телчарки, ж. Жена телчар.
урочасам - урочасаш, св. - вж. урочасвам.
угоднича - угодничиш, мин. св. угодничих, мин. прич. угодничил, несв.; на кого. Раболепнича, подмазвам се. Угоднича на силните на деня.
уличавам - уличаваш, несв. и улича, св.; кого. Служа като улика; обвинявам. Тези сведения и вещи го уличават в кражба. Уличават го в убийство...
участвам - участваш, несв. и св. Вземам участие. Участвам в спора. Участвам в конференцията.
участник - мн. участници, м. Лице, което взема участие в нещо. Участник в събитията. Участник във филма.
уякчавам - уякчаваш, несв. и уякча, св.; какво. Правя да стане по-здрав, по-силен; заякчавам (връзки, контакти, отношения). — уякчавам се/уяк...
чарлстон - мн. чарлстони, (два) чaрлстона, м. 1. Много бърз негърски танц. 2. Музиката за такъв танц. Оркестърът свиреше чарлстон. 3. ...
чародеен - чародейна, чародейно, мн. чародейни, прил. 1. Който върши чудеса; вълшебен. 2. Който покорява с чара си; прелестен.
часовник - мн. часовници, (два) часовника. Уред за измерване на времето в денонощието. Стенен часовник. Електронен часовник.
часослов - мн. часослови, (два) часослова. м. Спец. Църковна книга с молитви за различни часове на денонощието.
частичен - частична, частично, мн. частични, прил. Който обхваща само част от нещо; непълен. Частичен успех. Частична амнистия. // нареч. час...
частушка - мн. частушки, ж. Произведение на устното руско народно творчество — хумористично двустишие или четиристишие, изпълнявано с ритмиче...
възвелича - възвеличиш, мин. св. възвеличих, мин. прич. възвеличил, св.- вж. възвеличавам.
вгорчавам - вгорчаваш и вгорча.1. Правя да стане горчив.2. Прен. Причинявам неприятност, мъка.- вгорчавам се/ вгорча се. За храна - ставам гор...
величайши - величайша, величайшо и величайше, мн.величайши.Остар. Извънредно голям, преголям.
воденичар - воденичарят, воденичаря, мн. воденичари, м.Човек, който има воденица и/или работи във воденица.// прил. воденичарски, воденичарска...
вричам се - вричаш се, несв. и врека се, св.Остар. Давам дума, клетва; заричам се. Врекла съм се повече да не стъпя у тях.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: