Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

cha - Намерени са 772 думи от търсенето
замълча - замълчиш, мин. св. замълчах, мин. прич. замълчал, св. — вж. замълчавам.
заничам - заничаш, несв. и заникна, св. Разг. Вглеждам се; заглеждам се, за да видя или забележа нещо. Заничаха по ъглите, но не го намериха...
запичам - запичаш, несв. и запека, св.; какво. Пека малко нещо готово, само по повърхността. Пиците се продават готови, само да се запекат с...
запреча - запречиш, мин. св. запречих, мин. прич. запречил, св. — вж. запречвам.
заричам - заричаш, несв. и зарека, св.; кого. Заклевам да не върши нещо. Заричам тс да не ходиш там. — заричам се/зарека се. Обещавам пред с...
заръчам - заръчаш, св. — вж. заръчвам.
засенча - засенчиш, мин. св. засенчих, мин. прич. засенчил, св. — вж. засенчвам.
засмуча - засмучеш, мин. св. засмуках, мин. прич. засмукал, св. — вж. засмуквам.
затичам - затичаш, несв. и затека, св. Започвам да тека, потичам. По улиците затекоха води.
затъпча - затъпчеш, мин. св. затъпках, мин. прич. затъпкал, св. — вж. затъпквам.
зачатие - само ед. 1. Зачеване. 2. Остар. Начало на нещо.
зачатък - мн. зачатъци, (два) зачатъка, м. 1. Зародиш (в 1 знач.). 2. Първи етап от биологичното развитие, начални клетки след зачеване. 3. ...
иззвуча - иззвучиш, мин. св. иззвучах, мин. прич. иззвучал, св. — вж. иззвучавам.
изключа - изключиш, мин. св. изключих, мин. прич. изключил, св. — вж. изключвам.
изкопча - изкопчиш, мин. св. изкопчих, мин. прич. изкопчил, св. — вж. изкопчвам.
изкълча - изкълчиш, мин. св. изкълчих, мин. прич. изкълчил, св. — вж. изкълчвам.
набърча - набърчиш, мин. св. набърчих, мин. прич. набърчил, св. — вж. набърчвам.
нагърча - нагърчиш, мин. св. нагърчих, мин. прич. нагърчил, св. — вж. нагърчвам.
насърча - насърчиш, мин. св. насърчих, мин. прич. насърчил, св. — вж. насърчавам.
натъпча - натъпчеш, мин. св. натъпках, мин. прич. натъпкал, св. — вж. натъпквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: