Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тика - Намерени са 128 думи от търсенето
политиканствам - политиканстваш, несв. Проявявам се като политикан.
характеристика - мн. характеристики, ж. 1. Писмено или устно проявяване на характерните особености на някого или на нещо. Речева характеристика. 2....
критикарствувам - критикарствуваш, несв. Критикарствам.
граматикализация - (англ. grammaticalization)Език. Изгубване на лексическата самостоятелност на дума при поемането от нея на служебни функции.// гл. ...
компаративистика - само ед. Спец. Раздел от езикознанието, чийто предмет е сравнително-историческото изучаване на езици. // прил. компаративистичен, ...
политиканствувам - политиканствуваш, несв. Политиканствам.
социолингвистика - само ед. Дял от лингвистиката, който изучава езиковите варианти и норми, обусловени от връзките между език и общество.
кирилометодиевистика - само ед. Научно изследване на делото на братята Кирил и Методий, осъществявано от филолози, историци и др. Научна конференция по к...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: