Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тика - Намерени са 128 думи от търсенето
мастика - мн. мастики, ж. 1. Силна спиртна напитка с характерен анасонов аромат. 2. Благоуханна смола, получавана от някои средиземноморски ...
мистика - само ед. 1. Вяра в божественото, в тайнственото. 2. Вяра в общуването със свръхестествени сили; суеверие. 3. Прен. Тайнственост, з...
нартика - мн. нартики, ж. Пред-дверие на храм.
натикам - натикаш, св. — вж. натиквам.
поетика - само ед. 1. Спец. Теория на поезията или на художественото творчество. 2. Спец. Съвкупност от особеностите на художественото изобр...
статика - само ед. Спец. Във физиката — дял от механиката, в който се разглеждат законите за равновесие на телата.
тактика - само ед. Съвкупност от средства, начини на действие, насочени към постигането на определена цел; линия на поведение. Военна тактик...
акустика - само ед.1. Наука за звука, дял от физиката.2. Гласеж на звуците в дадено място или помещение.// прил. акустичен, акустична, акусти...
асептика - В медицината - предпазване от заразяване на рана чрез обеззаразяване на предметите и инструментите, с които се манипулира.// прил....
атлетика - само ед. Практикуване на физически упражнения и спортове, напр. в състезания по бягане, скачане и др.
бюротика - (фр. bureautique по bureau 'офис' + (informa)tique '(информатика')Дисциплина, която се занимава с приложението...
вертикал - мн. вертикали, (два) вертикала.Права отвесна линия.// прил. вертикален.
генетика - Спец. Дял от биологията, в който се изучава развитието на живите организми, наследствеността и нейните изменения.
глиптика - (нем. Glyptik no rp.glyp-tos 'изрязан, гравиран')Изкуство за гравиране на скъпоценни и полускъпоценни камъни.
екзотика - само ед. Екзотични предмети, явления.
естетика - само ед. 1. Спец. Наука за изкуството, за същността и формите на прекрасното в художественото творчество, природата и живота. 2. С...
тръстика - мн. тръстики, ж. 1. Блатно растение с високо кухо стъбло. 2. Папур. // прил. тръстиков, тръстикова, тръстиково, мн. тръстикови. • ...
кинетика - само ед. 1. Спец. Дял от теоретичната механика, които изучава механичното състояние на телата във връзка с определящите го физичес...
критикар - критикарят, критикаря, мн. критикари, м. Разг. Пренебр. Човек, който е склонен да критикува всичко, да вижда само лошите страни.
патетика - само ед. Възторжен стил, тон; развълнуваност.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: