Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тика - Намерени са 128 думи от търсенето
софистика - само ед. Начин на разсъждение, при който се използват софизми.
тритикале - само ед. Спец. Високопродуктивна зърнена култура — хибрид от пшеница и ръж.
уртикария - само ед. Спец. Заболяване с обриви по кожата, което е реакция на организма на различни дразнители и на свръхчувствителност (алерги...
акробатика - само ед.Вид цирково изкуство или спортна гимнастика,които се характеризират с изпълнение на сложни гимнастически упражнения.
аритметика - Спец. Дял от математиката, в който се изучават простите свойства на числата, изразени с цифри, и основните действия с тях.// прил....
автоматика - (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в произв...
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
архаистика - (по гр. archaios 'стар')Художествено направление, което следва ранните форми от развитието на изкуството.// Прил. архаис...
гимнастика - само ед.1. Съвкупност от упражнения за физическо развитие и укрепване на организма.2. Спец. Спортна дисциплина, която включва разл...
граматикар - граматикарят, граматикаря, мн. граматикари, м.Остар. Граматик (във 2 знач.).
геостатика - (по гео- + статика)Наука за равновесието на твърдите тела.
диалектика - само ед. 1. Спец. Философска наука за всеобщите закони на развитието на природата, обществото и мисленето, която разкрива взаимнат...
енергетика - само ед. Стопанска област, която включва производството, преобразуването, пренасянето и използването на различните видове енергия ...
ономастика - само ед. Спец. 1. Дял от езикознанието, който изучава собствените имена. 2. Съвкупността от всички собствени имена в един език. //...
казуистика - само ед. 1. Спец. В правото — приложение на частни юридически случаи към общите статии на закона. 2. Прен. Ловкост, извратливост п...
каланетика - само ед. Система от бавни гимнастически упражнения за разтягане, с които се постига гъвкавост и стегнатост на ставите и мускулите.
кинематика - само ед. Спец. Дял от теоретичната механика, който изучава движението на телата от чисто геометрично гледище.
математика - само ед. Точна наука, изучаваща количествените отношения, величините и пространствените форми. Висша математика. Приложна математи...
практикант - мн. практиканти, м. Човек, който практикува.
славистика - само ед. Обединение от научни дисциплини, които проучват славяните, тяхната история, бит, култура, език и др. // прил. славистичен...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: