Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тика - Намерени са 128 думи от търсенето
статистика - мн. статистики, ж. 1. Спец. Само ед. Наука, която следи количествените промени, които настъпват в социалния, политическия, икономи...
стилистика - само ед. 1. Наука за стила (във 2 знач.). 2. Стиловите особености на отделно произведение, писател, школа, направление и др. Стили...
схоластика - само ед. 1. Средновековна философия, създаваща логическите аргументи за обяснение на църковните догми. 2. Прен. Откъснати от живот...
фантастика - само ед. 1. Недействителен, чуден, въображаем елемент в нещо. Разказите за извънземни са изпълнени с фантастика. 2. Художествени п...
антисептика - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')Фарм. 1. Обеззаразяване или предпазване от заразяване на ран...
архивистика - само ед. Архивознание.
алопластика - (по гр. alios 'друг' + plastike 'скулптиране')Мед. Хирургическа операция със замяна на орган или част от него ...
апологетика - (гр. apologetike)1. Книж. Оправдание или защита на някое учение.2. Църк. Богословска дисциплина за защита на християнската религия...
геополитика - само ед.Наука за взаимодействието на географски и политически фактори.// прил. геополитически.
глосематика - (по гр. glossa 'език' + (мате)матика)Език. Функционална дистрибутивна езикова теория, създадена от датския езиковед L. H...
информатика - само ед. Наука за автоматичното обработване на информация.
кибернетика - само ед. Наука за законите на получаване, съхраняване и предаване на информацията, както и за системите, носители на изкуствен инт...
лингвистика - само ед. Наука за езика; езикознание. Трудове по лингвистика. Българска лингвистика. // прил. лингвистичен, лингвистична, лингвист...
нумизматика - само ед. Наука за старинни монети и медали. // прил. нумизматичен, нумизматична, нумизматично, мн. нумизматични. Нумизматична сбир...
политиканка - мн. политиканки, ж. Пренебр. Жена политикан.
самокритика - само ед. Критика на собствени грешки и недостатъци. Правя си самокритика. // прил. самокритичен, самокритична, самокритично, мн. с...
терапевтика - само ед. Спец. Терапия (в 1 и 2 знач.). // прил. терапевтичен, терапевтична, терапевтично, мн. терапевтични. Терапевтичен участък....
астронавтика - Космонавтика.
автопластика - (лат. autoplastica по авто + пластика)Мед. Хирургическа операция на разрушена част от организма чрез присаждане на тъкани от самия...
апокалиптика - (гр. apokalyptika)Ист. Общо наименование на съчинения от първите векове преди и след Хр., в които се описват идването на месия, Ст...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: