Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тика - Намерени са 128 думи от търсенето
белетристика - само ед.Художествена проза (романи, повести, разкази и др.).// прил. белетристичен.
германистика - (нем. Germanistik)Език. Дял от езикознанието, който изучава германските езици.
журналистика - само ед. 1. Литературна публицистична дейност във вестник, списание, радио, телевизия и телеграфна агенция. 2. Специалност във вис...
космонавтика - само ед. Теория и практика на космическите полети. Развита космонавтика. Напреднала космонавтика.
макробиотика - мн. макробиотики, ж. Наука, която се занимава с възможностите за удължаване на човешкия живот, с дълголетието.
медиевистика - само ед. Историческа наука, занимаваща се със средновековието.
практикантка - мн. практикантки, ж. Жена практикант.
публицистика - само ед. Творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси, както и произведенията по такива...
перисталтика - само ед. Спец. Вълнообразно съкращение на стените на храносмилателните органи за придвижване на храната и изхвърлянето на отпадъци...
проблематика - само ед. Съвкупност от проблеми в дадена област.
пропедевтика - само ед. Спец. Предварителен елементарен курс, въвеждащ в някоя наука; увод. // прил. пропедевтичен, пропедевтична, пропедевтично,...
профилактика - само ед. Съвкупност от начини и лечебни средства за предпазване от определена болест.
фармацевтика - само ед. Фармация. // прил. фармацевтичен, фармацевтична, фармацевтично, мн. фармацевтични. Фармацевтична промишленост.
автодидактика - (по авто + гр. didacticos 'поучаващ')Самообразование.// Прил. автодидактичен и автодидактически.
критикарствам - критикарстваш, несв. Разг. Пренебр. Проявявам се като критикар.
топономастика - само ед. Топонимия (в 1 знач.)
фолклористика - само ед. Спец. Наука за фолклора.
еквилибристика - само ед. Изкуство да се изпълняват акробатически упражнения, без да се губи равновесие в трудни положения. • Словесна еквилибристи...
ориенталистика - само ед. Спец. Съвкупност от научни дисциплини, изследващи Ориента.
криминалистика - само ед. Спец. Правна дисциплина, която изучава методите и средствата за разкриване на криминални престъпления.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: