Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тер - Намерени са 249 думи от търсенето
характеристичен - характеристична, характеристично, мн. характеристични, прил. Характерен. Характеристичен подход.
презвитерянство - само ед. Протестантско учение, което отрича властта на епископата и признава само свещениците.
литературознание - само ед. Наука за художествената литература. Постиженията на нашето литературознание.
поинтересувам се - поинтересуваш се, св. Проявявам интерес за малко или към отделен случай.
гастроентерология - (нлат. gastroenterologia по гастро- + гр. enteron 'черво' + -логия)Мед. Дял от медицината, който изучава функциите и заб...
дезинтересирам се - дезинтересираш се, несв. и св. Преставам да се интересувам.
екстериториалност - екстериториалността, само ед., ж. Право на дипломатически представители на територия в дадена страна да се подчиняват на законите ...
интерпарламентарен - интерпарламентарна, интерпарламентарно, мн. интерпарламентарни, прил. Който се отнася до сътрудничество между парламентите на разл...
ветеринарномедицински - ветеринарномедицинска, ветеринарномедицинско, мн. ветеринарномедицински, прил.Който се отнася до ветеринарна медицина. Ветеринарно...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: