Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тер - Намерени са 249 думи от търсенето
фоторепортер - мн. фоторепортери, м. Репортер, който илюстрира събитията с фотографски снимки.
атеросклероза - само ед. Хронично заболяване на големите и средните артерии, което се характеризира с намляване на еластичността им и образуване н...
азотобактерия - (по азот + бактерия)Микробиол. Бактерия, която живее свободно в почвата и я обогатява с азотни вещества за растенията, като усвояв...
актинотерапия - (нлат. actinotherapia по актино- + терапия)Мед. Лечение с лъчиста енергия (рентгенови, ултравиолетови, слънчеви и др. лъчи).
бактериология - само ед.Дял от микробиологията - наука за бактериите.
безхарактерен - безхарактерна, безхарактерно, мн. безхарактерни.Който е със слаб характер и лесно се поддава на чуждо влияние. Безхарактерен човек...
балнеотерапия - (нлат. balneotherapia по балнео- + терапия)Мед. Лекуване с минерални води и лечебна кал.
волтерианство - (от фр. собств). Voltaire)Мироглед, основан на философските възгледи на Волтер (1694-1778) - просветител и борец против монархията...
гастроентерит - (нлат. gastroenteritis по гастро- + ентерит)Мед. Възпаление на лигавицата на стомаха и на тънките черва.
заинтересован - заинтересована, заинтересовано, мн. заинтересовани, прил. Заинтересуван.
заинтересовам - заинтересоваш, несв. и св. Заинтересувам.
заинтересувам - заинтересуваш, несв. и св.; кого. Възбуждам интерес. С този въпрос заинтересувах всички. — заинтересувам се. За кого/за какво. Зап...
заинтересуван - заинтересувана, заинтересувано, мн. заинтересувани, прил. Който има и/или проявява интерес. // същ. заинтересуваност, заинтересува...
литературовед - мн. литературоведи, м. Специалист, учен по литературознание. // прил. литературоведски, литературоведска, литературоведско, мн. ли...
интерпретация - мн. интерпретации, ж. 1. Тълкуване на смисъла на нещо, обикн. на текст. 2. Изпълнение на художествено или музикално произведение с...
интерпретирам - интерпретираш, несв. и св.; какво. Правя тълкуване на нещо, обикн. при пресъздаването му. Интерпретирам моменти от романа по свой ...
материалистка - мн. материалистки, ж. Жена материалист.
министерствам - министерстваш, несв. и св. 1. Работя като министър. 2. Прен. Разг. Стремя се да ръководя, да командвам.
покатервам се - покатерваш се, несв. и покатеря се, св.; на какво, по какво. Стигам до крайната точка на катеренето. Покатервам се на къщата.
терасообразен - терасообразна, терасообразно, мн. терасообразни, прил. Терасовиден.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: