Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тер - Намерени са 249 думи от търсенето
термодинамика - само ед. Спец. Дял от физиката, който изучава топлинната енергия и превръщането и в друг вид енергия. // прил. термодинамичен, тер...
хидротермален - хидротермална, хидротермално, мн. хидротермални, прил. Който се отнася до топли минерални води. Хидротермален извор.
термоустойчив - термоустойчива, термоустойчиво, мн. термоустойчиви, прил. Който не се влияе от промени в температурата. Термоустойчив материал. //...
интерференция - само ед. Спец. 1. Във физиката — наслагване на взаимносвързани звукови, светлинни и др. вълни, при което се получават места с увел...
презвитерянец - мн. презвитерианци, м. Последовател на презвитерианството. // прил. презвитериански, презвитерианска, презвитерианско, мн. презвит...
интербригадист - мн. интербригадисти, м. Истор. Участник в международните бригади в Испанската гражданска война (1936 — 1939).
материализирам - материализираш, несв. и св.; какво. Превръщам в материална, веществена форма. // същ. матернализация, ж.
терморегулатор - мн. терморегулатори, (два) терморегулатора, м. Устройство за автоматично регулиране на температурата. Печка с терморегулатор.
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
термогенератор - мн. термогенератори, (два) термогенератора, м. Генератор, който преобразува топлинната енергия в електрическа.
терморегулация - само ед. 1. Топлинно регулиране. 2. Спец. Съвкупност от процеси по поддържане на постоянна температура в човешкия и животинския ор...
транслитерирам - транслитерираш, несв. и се.; какво. Правя транслитерация.
характеризирам - характеризираш, несв. и св.; какво/кого. Описвам отличителните черти на някого или на нещо. Героят е характеризиран като жесток и ...
характеристика - мн. характеристики, ж. 1. Писмено или устно проявяване на характерните особености на някого или на нещо. Речева характеристика. 2....
протопрезвитер - мн. протопрезветери, м. Спец. Най-висока почетна титла на свещеник; пръв презвитер.
артериосклероза - Спец.В медицината - склероза, която се изразява във втвърдяване на артериите и нарушение на оросяването на органите с кръв.
интернационален - интернационална, интернационално, мн. интернационални, прил. Международен. Интернационални връзки. Интернационална организация.
литературоведка - мн. литературоведки, ж. Жена литературовед.
министерствувам - министерствуваш, несв. и св. Министерствам.
рентгенотерапия - само ед. Лечение, терапия с рентгенови лъчи.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: