Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тер - Намерени са 249 думи от търсенето
интервенция - мн. интервенции, ж. 1. Чужда намеса, обикн. въоръжена, във вътрешните работи на една държава. 2. Намеса, грубо вмешателство в чужд...
министерски - министерска, министерско, мн. министерски, прил. Който се отнася до министър или министерство. Министерски пост. • Министерски съв...
артериотомия - (нлат. arteriotomia по гр. arteria 'артерия' + -томия)Мед. Кръвопускане от артерия.
археоптерикс - (по архео- + гр. pteгух 'крило')Палеонт. Изкопаемо животно от юрския период, преходно между влечугите и птиците.
гастарбайтер - мн. гастарбайтери, м.Работник, имигрант, главно в Германия.
детерминирам - детерминираш, несв. и св.; какво. Определям, обуславям. Възпитанието до голяма степен детерминира поведението в обществото.
материализъм - само ед. 1. Спец. Философско учение, утвърждаващо първичността на материята и вторичността на съзнанието. 2. Прен. Прагматично отн...
екзотермичен - екзотермична, екзотермично, мн. екзотермични, прил. Спец. Който излъчва топлина. // същ. екзотермичност, екзотермичността, ж.
министерство - мн. министерства, ср. 1. Централно правителствено учреждение, което ръководи отделен клон от държавното управление. Министерство н...
интересчийка - мн. интересчийки, ж. Жена интересчия.
интерпелация - само ед. Спец. Форма на парламентарен контрол — право на депутат да иска от правителството отговор за свои действия или намерения.
климактериум - само ед. Критическа възраст, обикн. у жената, когато спира дейността на половите жлези.
полуинтернат - мн. полуинтернати, (два) полуинтерната, м. 1. Само ед. Система за обучение на ученици, при която целият учебен процес се осъществя...
радиотерапия - само ед. Лекуване с радиоактивни елементи.
стерилизирам - стерилизараш, несв. и св. 1. Какво. Обеззаразявам хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др. 2. Разг. Какво. Консе...
стерилизатор - мн. стерилизатори, (два) стерилизатора, м. Апарат за обеззаразяване на хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др.
стерилизация - само ед. Стерилизиране.
физиотерапия - само ед. Използване на физическите средства (топлина, вода, електричество и др.) при профилактиката и лечението на отделни болести...
стереометрия - само ед. Спец. Дял от геометрията, който изучава триизмерно телата, фигурите. // прил. стереометричен, стереометрична, стереометри...
терминология - само ед. Съвкупност от използваните в определена научна област термини. Научна терминология. // прил. терминологичен, терминологич...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: