Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тер - Намерени са 249 думи от търсенето
ветеринарен - ветеринарна, ветеринарно, мн. ветеринарни, прил.Който се отнася до изучаване и лекуване на болестите на домашните животни.• Ветери...
ветеринария - (лат. veterinaria по veterina 'впрегатен добитък')Наука за анатомията, физиологията, заболяванията и лечението на домашн...
екстернирам - екстернираш, несв. и св.; кого. Изселвам извън пределите на страната.
иглотерапия - само ед. Иглолечение.
интервюирам - интервюираш, несв. и св.; кого. Провеждам интервю. Интервюираха режисьора във връзка с новия му филм.
литераторка - мн. литераторки, ж. Жена литератор.
лютеранство - само ед. Протестантско вероизповедание на основата на учението на Мартин Лютер, което внася реформи в католическото вероизповедани...
материнство - само ед. Майчинство.
мистериозен - мистериозна, мистериозно, мн. мистериозни, прил. Тайнствен, загадъчен, необясним, потаен. Мистериозно изчезване. // същ. мистериоз...
интересувам - интересуваш, несв. и св.; кого. Предизвиквам интерес. Футболът вече не ме интересува. Той я интересува само е парите си. — интерес...
интернистка - мн. интернистки, ж. Жена интернист.
материалист - мн. материалисти, м. 1. Последовател на материализма. 2. Практичен човек. 3. Пренебр. Човек, който върши всичко за собствени облаг...
пасмантерия - само ед. 1. Дребни предмети за украса: шнурове, панделки и др. 2. Магазин за продажба на такива предмети.
покатеря се - покатериш се, мин. св. покатерих се, мин. прич. покатерил се, св. — вж. покатервам се.
терапевтика - само ед. Спец. Терапия (в 1 и 2 знач.). // прил. терапевтичен, терапевтична, терапевтично, мн. терапевтични. Терапевтичен участък....
терасовиден - терасовидна, терасовидно, мн. терасовидни, прил. Който е разположен на тераси (в 3 знач.). // нареч. терасовидно.
тероризирам - тероризираш, несв. и св. 1. Прилагам терор. 2. Разг. Кого. Измъчвам, насилвам. Вкъщи всички я тероризираха.// същ. тероризиране, с...
фитотерапия - само ед. Лечение, терапия с билки, с растения.
стереотипен - стереотипна, стереотипно, мн. стереотипни, прил. 1. Който е отпечатан със стереотип. 2. Прен. Който показва липса на оригиналност;...
хетерогенен - хетерогенна, хетерогенно, мн. хетерогенни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество. // същ. хетерогенност, ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: