Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рен - Намерени са 406 думи от търсенето
окоренявам се - окореняваш се, несв. и окореня се, св. За растение — пускам корен. Поставих лист от фикус в чаша с вода, за да се окорени.
парламентарен - парламентарна, парламентарно, мн. парламентарни, прил. 1. Който се отнася до парламент. Парламентарни избори. 2. В който ръководна...
преназначавам - преназначаваш, несв. и преназнача, св.; кого. 1. Назначавам отново на същата длъжност. 2. Назначавам на нова длъжност.
пренапрежение - само ед. Много силно напрежение (в 1 знач.).
равнобедреник - мн. равнобедреници, (два) равнобедреника, м. Равнобедрен триъгълник.
разнокалибрен - разнокалибрена, разнокалибрено, мн. разнокалибрени, прил. 1. Който е с различен калибър. Разнокалибрени пушки. 2. Прен. В който ел...
рентгенограма - рентгенограми, ж. Спец. Снимка с помощта на рентгенови лъчи.
укоренявам се - укореняваш се, несв. и укореня се, св. Разг. За растение — хващам корени.
рентгенология - само ед. Наука, която изучава рентгеновите лъчи и тяхното приложение в медицината, биологията и др.
стихотворение - мн. стихотворения, ср. Спец. Кратък лирически жанр, в който основното са образите и чувството, а не действието. Пиша стихотворения...
удостоверение - мн. удостоверения, ср. 1. Документ, който доказва, показва нещо. Удостоверение за правоспособност на шофьор. Удостоверение за ражд...
интерференция - само ед. Спец. 1. Във физиката — наслагване на взаимносвързани звукови, светлинни и др. вълни, при което се получават места с увел...
пренебрежение - само ед. 1. Липса на внимание към някого или към нещо; незачитане. 2. Високомерно отношение към някого, липса на уважение.
примиренчески - примиренческа, примиренческо, мн. примиренчески, прил. Който не воюва за нещо, което да го удовлетворява, а се примирява с това, к...
стълпотворение - мн. стълпотворения, ср. Събиране на множество хора на едно място. • Вавилонско стълпотворение. Неразбория, бъркотия, липса на ред.
индиферентност - индиферентността, само ед., ж. Безразличие. Отнасям се с индиферентност.
катраненочерен - катраненочерна, катраненочерно, мн. катраненочерни, прил. Който е с черен цвят като катран.
противопожарен - противопожарна, противопожарно, мн. противопожарни, прил. Който взема мерки против пожарите. Противопожарни правила. Противопожарн...
примиренчество - само ед. Примиренческо отношение.
удовлетворение - само ед. 1. Удовлетворяване. 2. Задоволство, доволство от осъществени стремежи, желания. 3. Уважение, признаване на заслуги.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: