Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рен - Намерени са 406 думи от търсенето
недостоверен - недостоверна, недостоверно, мн. недостоверни, прил. Който не отговаря на действителността; несигурен, който буди съмнения. Недосто...
натовареност - натовареността, само ед., ж. 1. Положен върху нещо товар. Поради голямата си натовареност камионът вървеше бавно. 2. Заетост. Той ...
неблагодарен - неблагодарна, неблагодарно, мн. неблагодарни, прил. 1. Който не проявява благодарност; непризнателен. Неблагодарни деца. 2. Който ...
неправомерен - неправомерна, неправомерно, мн. неправомерни, прил. Който не е съобразен със законите; незаконен. Неправомерно деяние.
пренебрегвам - пренебрегваш, несв. и пренебрегна, св.; какво/ кого. Проявявам пренебрежение. Пренебрегвам съвет. Пренебрегвам приятеля си.
преноменирам - преномерираш, несв. и св.; какво. Номерирам отново.
преносителка - мн. преносителки, ж. Жена преносител.
тежкотоварен - тежкотоварна, тежкотоварно, мн. тежкотоварни, прил. 1. Който е пригоден за превоз на тежки товари. Тежкотоварен влак. 2. Прен. Раз...
фрагментарен - фрагментарна, фрагментарно, мн. фрагментарни, прил. Който прилича на част от цялото, на фрагмент или е съставен от фрагменти; неси...
шизофреничка - мн. шизофренички. Жена шизофреник.
удовлетворен - удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовле...
индиферентен - индиферентна, индиферентно, мн. индиферентни, прил. Безразличен, безучастен. Индиферентен към политиката.
френетически - френетическа, френетическо, мн. френетически, прил. Френетичен. // нареч. френегически.
безхарактерен - безхарактерна, безхарактерно, мн. безхарактерни.Който е със слаб характер и лесно се поддава на чуждо влияние. Безхарактерен човек...
дисциплинарен - дисциплинарна, дисциплинарно, мн. дисциплинарни, прил. Който се отнася до поддържането на дисциплината, до санкциониране при наруш...
диференциален - диференциална, диференциално, мн. диференциални, прил. 1. Който се отнася до диференциал (в 1 знач.). Диференциално смятане. 2. Ко...
диференциация - мн. диференциации, ж. 1. Разчленяване, разграничаване на цяло според някакви различия. Класова диференциация. 2. Спец. В езикознан...
компенсаторен - компенсаторна, компенсаторно, мн. компенсаторни, прил. Който е приспособителен, компенсационен. Компенсаторен механизъм.
номенклатурен - номенклатурна, номенклатурно, мн. номенклатурни, прил. Който се отнася до номенклатура.
олицетворение - мн. олицетворения, ср. 1. Олицетворяване. 2. Спец. Художествен похват, свързан с придаване на човешки качества на животни и предме...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: