Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рен - Намерени са 406 думи от търсенето
преносител - преносителят, преносителя, мн. преносители, м. Човек, който пренася зараза.
термоядрен - термоядрена, термоядрено, мн. термоядрени, прил. Който е в резултат от сблъсъка на атомни ядра от газова среда, нагорещени под вис...
укореня се - укорениш се, мин. св. укорених се, мин. прич. укоренил се, св. — вж. укоренявам се.
усмотрение - само ед. Преценка, разбиране, убеждение, мнение. • По мое усмотрение. По моя преценка, мнение.
чудотворен - чудотворна, чудотворно, мн. чудотворни, прил. Който върши чудеса. Чудотворно средство. // нареч. чудотворно.
шизофреник - мн.шизофреници.Човек, болен от шизофрения.
шизофрения - само ед.Психическо заболяване свързано с деградиране и раздвояване на психиката.
нецензурен - нецензурна, нецензурно, мн. нецензурни, прил. Неприличен, непристоен. Нецензурни думи. // същ. нецензурност, нецензурността, ж.
некултурен - некултурна, некултурно, мн. некултурни, прил. 1. Който не е културен; прост, неучен. Некултурен човек. 2. Който не е цивилизован, ...
референдум - мн. референдуми, (два) референдума, м. Пряко допитване до народа, който чрез гласуване трябва да изрази мнението си по важен държа...
примирение - само ед. Състояние на примирен.
референции - само мн. Препоръки, сведения, отзиви за някого или за нещо.
френетичен - френетична, френетично, мн. френетични, прил. Който е много силен, много буен; възторжен, ентусиазиран. Френетични възгласи. // на...
авторитарен - авторитарна, авторитарно, мн. авторитарни.Който се основава на безприкословно подчинение.
аурикуларен - (нлат. auricularis от лат. auricula 'ушенце')Мед. Ушен.
безразборен - безразборна, безразборно, мн. безразборни.В който няма ред,система; хаотичен.// нареч. безразборно.
благотворен - благотворна, благотворно, мн. благотворни, прил.Кой го оказва добро въздействие, който влияе добре. Благотворно влияние.
ветеринарен - ветеринарна, ветеринарно, мн. ветеринарни, прил.Който се отнася до изучаване и лекуване на болестите на домашните животни.• Ветери...
високопарен - високопарна, високопарно, мн. високопарни, прил.Тържествено-надут, а безсъдържателен. Високопарна реч.// нареч. високопарно. Заявя...
вазомоторен - (нлат. vasomotorius по лат. vas 'съд' + motor 'двигател')Мед. Съдодвигателен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: