Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рен - Намерени са 406 думи от търсенето
рентирам се - рентираш се, несв. и св. Докарвам, донасям печалби.
тоталитарен - тоталитарна, тоталитарно, мн. тоталитарни, прил. Който е диктаторски, който потиска демократичните права и свободи на личността. Т...
хуманитарен - хуманитарна, хуманитарно, мн. хуманитарни, прил. Който се отнася към човешкото общество, към човека и неговата култура. Хуманитарн...
плодотворен - плодотворна, плодотворно, мн. плодотворни, прил. Който дава добри резултати; благоприятен за развитието. Плодотворен труд. // същ....
ползотворен - ползотворна, ползотворно, мн. ползотворни, прил. Който допринася полза; полезен.
рентгенолог - мн. рентгенолози, м. Лекар, специалист по рентгенология.
смехотворен - смехотворна, смехотворно, мн. смехотворни, прил. Който предизвиква смях; смешен. Смехотворен вид. Смехотворно държание.
суверенитет - само ед. 1. Право на върховна власт. 2. Независимост от чужда власт.
безпримерен - безпримерна, безпримерно, мн. безпримерни.Който няма равен на себе си; изключителен.
преференция - мн. преференции, ж. Предимство, преимущество, давано на държава или на организация, фирма.
антрепреньор - (фр. entrepreneur)Предприемач.
благодарение - само ед.Остар. Благодарност, признателност; удоволствие, задоволство. Благодарение на.Предлог.Поради, заради, по причина на.
вестибуларен - (фр. vestibulaire по лат. vestibulum 'преддверие')Анат. Отнасящ се до преддверието на ушния лабиринт.вестибуларен апарат...
добронамерен - добронамерена, добронамерено, мн. добронамерени, прил. 1. Който се характеризира с добри намерения към някого или към нещо. Добр...
диференцирам - диференцираш, несв. и св.; какво. Разграничавам, разпределям, разчленявам. — диференцирам се. Разграничавам се, отделям се от нещо...
неръкотворен - неръкотворна, неръкотворно, мн. неръкотворни, прил. Остар. Който не е сътворен от човешка ръка. Неръкотворен паметник.
несъразмерен - несъразмерна, несъразмерно, мн. несъразмерни, прил. Който не е съразмерен. // същ. несъразмерност, несъразмерността, ж.
безотговорен - безотговорна, безотговорно, мн. безотговорни.Който не проявява отговорност. Безотговорно поведение.// нареч. безотговорно.// същ. ...
договореност - договореността, мн. договорености, ж. Условие в сключен договор. Изпълнявам договорености.
кореноплоден - кореноплодна, кореноплодно, мн. кореноплодни, прил. За растения — които имат удебелени корени, използвани за храна. Морковът е кор...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: