Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

опо - Намерени са 170 думи от търсенето
ветропоказател - ветропоказателят, ветропоказателя, мн. ветропоказатели, (два) ветропоказателя.Уред или приспособление за определяне посоката на вя...
високопоставен - високопоставена, високопоставено, мн. високопоставени, прил.Който заема висок административен или обществено-политически пост. Вис...
гласоподавател - гласоподавателят, гласоподавателя, мн. гласоподаватели, м.Лице, което има право да гласува с избирателна бюлетина и когато упражня...
космополитизъм - само ед. Теория, която провъзгласява човека за жител на света за сметка на националната му култура и традиции.
идолопоклонник - мн. идолопоклонници, м. 1. Човек, който се кланя на идоли; езичник. 2. Прен. Човек, който се прекланя безкритично пред някого или ...
иконопоклонник - мн. иконопоклонници, м. Лице, което почита иконите.
космополитичен - космополитична, космополитично, мн. космополитични, прил. 1. Който се отнася до космополит и космополитизъм. Космополитично същест...
оползотворявам - оползотворяваш, несв. и оползотворя, св.; какво. Извличам полза от нещо непотребно. Оползотворявам отпадъците.
противопоказен - противопоказна, противопоказно, мн. противопоказни, прил. Вреден за някого от медицинска гледна точка.
пропорционален - пропорционална, пропорционално, мн. пропорционални, прил. 1. Който се намира в определена пропорция с друго нещо. Пропорционална и...
противопожарен - противопожарна, противопожарно, мн. противопожарни, прил. Който взема мерки против пожарите. Противопожарни правила. Противопожарн...
противополагам - противополагаш, несв. и противоположа, св. Противопоставям.
противопоставя - противопоставиш, мин. св. противопоставих, мин. прич. противопоставил, св. — вж. противопоставям.
скоропоговорка - мн. скоропоговорки, ж. Кратък израз или поговорка, които трудно се учленяват при бързо произнасяне.
противоположен - противоположна, противоположно, мн. противоположни, прил. 1. Който се намира от другата страна; насрещен. Противоположна страна на...
чуждопоклонник - мн. чуждопоклонници, м. Човек, който е почитател на всичко чуждо.
антропоморфизъм - само ед.1. Една от формите на анимизма - приписване на човешки качества върху природни явления и животни.2. Представяне на божеств...
законоположение - мн. законоположения, ср. Положение, пункт от закон.
звукоподражание - мн. звукоподражания. ср. 1.Ha-подобяване на звуци от природата със звукове на речта. 2. Спец. Междуметие, чрез което се наподобява...
научнопопулярен - научнопопулярна, научнопопулярно, мн. научнопопулярни, прил. Който се отнася до популярна наука и е достъпен за по-голям брой хора...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: