Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

опо - Намерени са 170 думи от търсенето
широкопол - широкопола, широкополо, мн. широкополи. Който е с широки поли. Широкопола шапка.
антрополог - мн. антрополози.Специалист по антропология.
аеропоника - (по аеро- + гр. ponos 'работа')Отглеждане на растения без почва, чрез впръскване на хранителен разтвор в корените им.
антропоген - (по антропо- + гр. genos 'род')Геол. Съвременният, Четвъртичен, период от геологическата история на Земята.
антропоиди - (по антропо- + -оид)Зоол. Човекоподобни маймуни - шимпанзе, горила, орангутан, гибон.
гастеропод - (нлат. gasteropodum по гр. gaster 'корем' + pous, podos 'крак')Зоол. Коремоного мекотело животно.
ръкоположа - ръкоположиш, мин. св. ръкоположих, мин. прич. ръкоположил, св. — вж. ръкополагам.
безропотен - безропотна, безропотно, мн.безропотни.Който не роптае или който се извършва без ропот; покорен.// нареч. безропотно.
злополучен - злополучна, злополучно, мн. злополучни, прил. 1. Който е свързан със злополука. Злополучен ден. Злополучен град. 2. Който е причин...
злополучие - мн. злополучия, ср. 1. Неблагополучие, неуспех. 2. Нещастие, бедствие.
космополит - мн. космополити, м. 1. Човек, който поради професията си живее и/или работи в различни страни. 2. Привърженик на космополитизма. 3...
миропомажа - миропомажеш, мин. св. миропомазах, мин. прич. миропомазал, св. - вж. миропомазвам.
метрополия - мн. метрополии, ж. 1. Държава по отношение на нейните колонии или подчинени територии. 2. Главен град по отношение на провинцията.
митрополит - мн. митрополити, м. Висше почетно звание на епископ, който управлява митрополия, епархия. // прил. митрополитски, митрополитска, м...
митрополия - мн. митрополии, ж. 1. Църковна област, подразделена на околии или наместничества. 2. Сградата, в която се помещава митрополитът и ...
монополист - мн. монополисти, м. 1. Лице или организация, които имат монопол върху нещо. 2. Собственик на монополно обединение. 3. Прен. Притеж...
насополивя - насополивиш, мин. св. насополивих, мин. прич. насополивил, св. — вж. насополивям.
нескопосен - нескопосна, нескопосно, мн. нескопосни, прил. Разг. 1. Несръчен. 2. Неугледен, който не е изработен прецизно. Нескопосна работа.
опожарявам - опожаряваш, несв. и опожаря, св.; какво. Унищожавам с огън. Завистници опожариха къщата му.
опозорявам - опозоряваш, несв. и опозоря, св.; кого/какво. Излагам на позор; опетнявам, осрамвам. — опозорявам се/опозоря се. Силно се излагам,...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: